[tamtą wersję proszę usunąć i zostawić tylko tę]

Witam!

Przedstawiam sposób, aby zmienić kolejność wyświetlania (oraz domyślnego zaznaczenia) zakładek w widoku profilu użytkownika.
Domyślnie są wyświetlane komentarze, na poniższym przykładzie demonstruję jak zmienić to na stronę "O mnie" na dwa sposoby.

Nie znalazłem tego nigdzie więc zamieszczam tu, testowane na 4.0.4.

Wariant 1.
Zmiana domyślnego zaznaczenia bez zmiany kolejności zakładek.W templatce MEMBERINFO:

Znajdź:

Kod:
	<div class="member_tabs">
		<dl class="tabslight">
			<dt>Tab Content</dt>
			{vb:raw template_hook.profile_tabs_first}
			<vb:if condition="$blocks[visitor_messaging]"><dd<vb:if condition="$selected_tab == 'visitor_messaging'"> class="selected"<vb:elseif condition="$selected_tab == '' AND $show['post_visitor_message']" /> class="selected"</vb:if>><a id="visitor_messaging-tab" class="wider" href="{vb:raw relpath}#visitor_messaging" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase visitor_messages_tab}</a></dd></vb:if>
			<dd<vb:if condition="$selected_tab == 'aboutme'"> class="selected"<vb:elseif condition="$selected_tab == '' AND !$show['post_visitor_message']" /> class="selected"</vb:if>><a id="aboutme-tab" href="{vb:raw relpath}#aboutme" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase about_me}</a></dd>
			<vb:if condition="$blocks[friends]"><dd<vb:if condition="$selected_tab == 'friends'"> class="selected"</vb:if>><a id="friends-tab" href="{vb:raw relpath}#friends-content" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase friends}</a></dd></vb:if>
			<vb:if condition="$blocks[infractions]"><dd<vb:if condition="$selected_tab == 'infractions'"> class="selected"</vb:if>><a id="infractions-tab" href="{vb:raw relpath}#infractions-content" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase infractions}</a></dd></vb:if>
			{vb:raw template_hook.profile_tabs_last}
		</dl>
		<div class="profile_content">
			<div id="view-visitor_messaging" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'visitor_messaging'">selected_view_section<vb:elseif condition="$selected_tab == '' AND $show['post_visitor_message']" />selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
				{vb:raw blocks.visitor_messaging}
			</div>
			<div id="view-aboutme" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'aboutme'">selected_view_section<vb:elseif condition="$selected_tab == '' AND !$show['post_visitor_message']" />selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
				{vb:raw blocks.aboutme}
				{vb:raw blocks.contactinfo}
				{vb:raw blocks.stats}
			</div>
			<div id="view-friends-content" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'friends'">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
				{vb:raw blocks.friends}
			</div>
			<div id="view-infractions-content" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'infractions'">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
				{vb:raw blocks.infractions}
			</div>
			{vb:raw template_hook.profile_tabs}
		</div>
	</div>
Zamień na:

Kod:
	<div class="member_tabs">
		<dl class="tabslight">
			<dt>Tab Content</dt>
			{vb:raw template_hook.profile_tabs_first}
			<vb:if condition="$blocks[visitor_messaging]"><dd<vb:if condition="$selected_tab == 'visitor_messaging'"> class="selected"</vb:if>><a id="visitor_messaging-tab" class="wider" href="{vb:raw relpath}#visitor_messaging" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase visitor_messages_tab}</a></dd></vb:if>
			<dd class="selected"><a id="aboutme-tab" href="{vb:raw relpath}#aboutme" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase about_me}</a></dd>
			<vb:if condition="$blocks[friends]"><dd<vb:if condition="$selected_tab == 'friends'"> class="selected"</vb:if>><a id="friends-tab" href="{vb:raw relpath}#friends-content" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase friends}</a></dd></vb:if>
			<vb:if condition="$blocks[infractions]"><dd<vb:if condition="$selected_tab == 'infractions'"> class="selected"</vb:if>><a id="infractions-tab" href="{vb:raw relpath}#infractions-content" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase infractions}</a></dd></vb:if>
			{vb:raw template_hook.profile_tabs_last}
		</dl>
		<div class="profile_content">
			<div id="view-visitor_messaging" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'visitor_messaging'">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
				{vb:raw blocks.visitor_messaging}
			</div>
			<div id="view-aboutme" class="selected_view_section">
				{vb:raw blocks.aboutme}
				{vb:raw blocks.contactinfo}
				{vb:raw blocks.stats}
			</div>
			<div id="view-friends-content" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'friends'">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
				{vb:raw blocks.friends}
			</div>
			<div id="view-infractions-content" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'infractions'">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
				{vb:raw blocks.infractions}
			</div>
			{vb:raw template_hook.profile_tabs}
		</div>
	</div>
Zapisz.

Wariant 2.
Zmiana domyślnego zaznaczenia plus zmiana kolejności zakładek.Znajdź:

Kod:
	<div class="member_tabs">
		<dl class="tabslight">
			<dt>Tab Content</dt>
			{vb:raw template_hook.profile_tabs_first}
			<vb:if condition="$blocks[visitor_messaging]"><dd<vb:if condition="$selected_tab == 'visitor_messaging'"> class="selected"<vb:elseif condition="$selected_tab == '' AND $show['post_visitor_message']" /> class="selected"</vb:if>><a id="visitor_messaging-tab" class="wider" href="{vb:raw relpath}#visitor_messaging" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase visitor_messages_tab}</a></dd></vb:if>
			<dd<vb:if condition="$selected_tab == 'aboutme'"> class="selected"<vb:elseif condition="$selected_tab == '' AND !$show['post_visitor_message']" /> class="selected"</vb:if>><a id="aboutme-tab" href="{vb:raw relpath}#aboutme" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase about_me}</a></dd>
			<vb:if condition="$blocks[friends]"><dd<vb:if condition="$selected_tab == 'friends'"> class="selected"</vb:if>><a id="friends-tab" href="{vb:raw relpath}#friends-content" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase friends}</a></dd></vb:if>
			<vb:if condition="$blocks[infractions]"><dd<vb:if condition="$selected_tab == 'infractions'"> class="selected"</vb:if>><a id="infractions-tab" href="{vb:raw relpath}#infractions-content" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase infractions}</a></dd></vb:if>
			{vb:raw template_hook.profile_tabs_last}
		</dl>
		<div class="profile_content">
			<div id="view-visitor_messaging" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'visitor_messaging'">selected_view_section<vb:elseif condition="$selected_tab == '' AND $show['post_visitor_message']" />selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
				{vb:raw blocks.visitor_messaging}
			</div>
			<div id="view-aboutme" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'aboutme'">selected_view_section<vb:elseif condition="$selected_tab == '' AND !$show['post_visitor_message']" />selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
				{vb:raw blocks.aboutme}
				{vb:raw blocks.contactinfo}
				{vb:raw blocks.stats}
			</div>
			<div id="view-friends-content" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'friends'">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
				{vb:raw blocks.friends}
			</div>
			<div id="view-infractions-content" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'infractions'">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
				{vb:raw blocks.infractions}
			</div>
			{vb:raw template_hook.profile_tabs}
		</div>
	</div>
Zamień na:

Kod:
	<div class="member_tabs">
		<dl class="tabslight">
			<dt>Tab Content</dt>
			{vb:raw template_hook.profile_tabs_first}
			<dd class="selected"><a id="aboutme-tab" href="{vb:raw relpath}#aboutme" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase about_me}</a></dd>
			<vb:if condition="$blocks[visitor_messaging]"><dd<vb:if condition="$selected_tab == 'visitor_messaging'"> class="selected"</vb:if>><a id="visitor_messaging-tab" class="wider" href="{vb:raw relpath}#visitor_messaging" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase visitor_messages_tab}</a></dd></vb:if>
			<vb:if condition="$blocks[friends]"><dd<vb:if condition="$selected_tab == 'friends'"> class="selected"</vb:if>><a id="friends-tab" href="{vb:raw relpath}#friends-content" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase friends}</a></dd></vb:if>
			<vb:if condition="$blocks[infractions]"><dd<vb:if condition="$selected_tab == 'infractions'"> class="selected"</vb:if>><a id="infractions-tab" href="{vb:raw relpath}#infractions-content" onclick="return tabViewPicker(this);">{vb:rawphrase infractions}</a></dd></vb:if>
			{vb:raw template_hook.profile_tabs_last}
		</dl>
		<div class="profile_content">
			<div id="view-aboutme" class="selected_view_section">
				{vb:raw blocks.aboutme}
				{vb:raw blocks.contactinfo}
				{vb:raw blocks.stats}
			</div>
			<div id="view-visitor_messaging" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'visitor_messaging'">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
				{vb:raw blocks.visitor_messaging}
			</div>
			<div id="view-friends-content" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'friends'">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
				{vb:raw blocks.friends}
			</div>
			<div id="view-infractions-content" class="<vb:if condition="$selected_tab == 'infractions'">selected_view_section<vb:else />view_section</vb:if>">
				{vb:raw blocks.infractions}
			</div>
			{vb:raw template_hook.profile_tabs}
		</div>
	</div>
Zapisz.

To na tyle, jestem pewien, że komuś się przyda (o ile ktoś raczy w ogóle zaakceptować ten temat). Pozdrawiam!