O ile nie masz zmiennego ip możesz zabezpieczyć folder admincp przed dostępem z innych adresów niż Twój domowy/firmowy (serwer apache wymagany).

Aby to zrobić należy utworzyć w folderze /admincp/ plik o nazwie .htaccess z poniższą zawartością:

Kod:
AuthUserFile /dev/null
AuthGroupFile /dev/null
AuthName “Kontrola dostepu”
AuthType Basic
order deny,allow
deny from all
# Biała lista adresów IP
allow from Pierwszy adres IP
allow from Drugi adres IP
Możesz dodać tyle adresów ile tylko potrzebujesz.