• Rejestracja
vBHELP.pl - polskie wsparcie vBulletin
Like Tree1Przydatne posty
 • 1 Autor WoG
 1. #1
  Awatar WoG
  WoG
  WoG jest nieaktywny vB Specialist
  Dołączył
  lut 2008
  Posty
  2 812
  Przydatne posty
  297
  Wpisów
  1

  Domyślnie Jak wyłączyć/ukryć VSa - ChatBox w stylu mobilnym?

  Witam,
  ostatnio dotarły do mnie sygnały, że społeczność vBulletin nie może ukryć Chatboxa od Valtera w szablonie mobilnym, jeżeli używa automatycznego wyświetlania w szablonie footer.
  Nie ma co ukrywać, Chatbox nie wyświetla się poprawnie i zbyt sprawnie też nie działa.

  Jak go ukryć po Bożemu?

  1.: Logujemy się do Panelu Administracyjnego

  2.: Wtyczki i produkty > Zarządzaj wtyczkami

  3.: Odnajdujemy wtyczkę: VSa - ChatBox - IL (hook: global_start) i edytujemy ją.

  4.: Odnajdujemy fragment kodu:
  Kod php:
  if (THIS_SCRIPT!='misc'
  zamieniamy na:

  Kod php:
  if (THIS_SCRIPT!='misc' && $vbulletin->styleid != $vbulletin->options['mobilestyleid_basic'] && $vbulletin->styleid != $vbulletin->options['mobilestyleid_advanced']) 
  5.: Zapisujemy wtyczkę i cieszymy się szablonem mobilnym bez źle działającego ChatBoxa.

  // nie ponoszę odpowiedzialności za błędy spowodowane złym zastosowaniem się do poranika
  Sonix uważa to za przydatne.
  Z poważaniem,
  WoG

  Ty też możesz pomóc spolszczać vBulletin 5: GitHub.com
  "Rozczarowanie spowodowane niską jakością pamięta się długo po przeminięciu radości spowodowanej niską ceną" 2. #2
  Awatar Sonix
  Sonix jest nieaktywny Użytkownik
  Dołączył
  sie 2010
  Posty
  47

  Domyślnie

  Zmieniłem, ale chatbox nadal widoczny

  Kod php:
  if ($vbulletin->options['vsachatbox_enable_product'])
          {
              if (
  $vbulletin->options['vsachatbox_script_locs']!='')
              {
                  eval(
  '$vsacb_locs = in_array(THIS_SCRIPT, array(misc,' $vbulletin->options['vsachatbox_script_locs'] . '));');
              }
              else
              {
                  eval(
  '$vsacb_locs = !in_array(THIS_SCRIPT, array(vsachatbox));');
              }

              if (!
  function_exists('VSacb_userExcluded'))
              {
                  function 
  VSacb_userExcluded($vsacb_user)
                  {
                      return (
  VSacb_checkExcluded($vsacb_user['userid'], 'vsachatbox_excluded_users') || VSacb_checkExcluded($vsacb_user['usergroupid'], 'vsachatbox_excluded_groups'));    
                  }
              }

              if (!
  function_exists('VSacb_checkExcluded'))
              {
                  function 
  VSacb_checkExcluded($vsacb_exc1$vsacb_exc2)
                  {
                      global 
  $vbulletin;
                      return 
  in_array($vsacb_exc1iif($vbulletin->options[$vsacb_exc2], explode(','$vbulletin->options[$vsacb_exc2]), array()));
                  }
              }

              if (!
  function_exists('VSacb_RGBtoHex'))
              {
                  function 
  VSacb_RGBtoHex($par)
                  {
                      if (
  stristr($par"rgb"))
                      {
                          
  $trash = array('rgb(',')',' ');
                          
  $req str_ireplace($trash""$par);
                          
  $val explode(","$req);
                          
  $str '';
                          foreach(
  $val as $c)
                          {
                              
  $str .= substr(sprintf('0%x',$c),-2);
                          }
                          return 
  '#'.$str;
                      }
                      else
                      {
                          return 
  $par;
                      }
                  }
              }

                  
  $vsacb_hasenoughposts true;
              if ((
  $vbulletin->userinfo['posts'] < $vbulletin->options['vsachatbox_excluded_pc']) AND !can_moderate())
              {
                  
  $vsacb_hasenoughposts false;
              }

              if (
  in_array(THIS_SCRIPT, array($vsacb_locs)) AND !VSacb_userExcluded($vbulletin->userinfo) AND empty($vbulletin->userinfo['infractiongroupids']) AND $vsacb_hasenoughposts)
              {
                  
  $vsacb_canmod false;
                  if (
  is_member_of($vbulletin->userinfoexplode(','$vbulletin->options['vsachatbox_can_mod'])))
                  {
                      
  $vsacb_canmod true;
                  }

                  
  $vsacb_canedit true;

                  if (
  is_member_of($vbulletin->userinfoexplode(','$vbulletin->options['vsachatbox_cannot_edit'])) OR VSacb_userExcluded($vbulletin->userinfo))
                  {
                      
  $vsacb_canedit false;
                  }

                  if (
  $vbulletin->options['vsachatbox_canviewonly']!='')
                  {
                      
  $vsachatbox_cantpost '1,'.$vbulletin->options['vsachatbox_canviewonly'];
                  }
                  else
                  {
                      
  $vsachatbox_cantpost '1';
                  }
                  
  $vsacb_cantpost false;
                  if (
  is_member_of($vbulletin->userinfoexplode(','$vsachatbox_cantpost)))
                  {
                      
  $vsacb_cantpost true;
                  }

                  if (
  $vbulletin->options['vsachatbox_smiliestotal']!=0)
                  {
                      if (
  $vbulletin->options['vsachatbox_smilies_random'])
                      {
                          
  $vsacb_ordsmil "ORDER BY RAND()";
                      }
                      else
                      {
                          
  $vsacb_ordsmil "ORDER BY imagecategory.displayorder, imagecategory.title, smilie.displayorder";
                      }

                      
  $vbulletin->db->hide_errors();
                      
  $vsacb_get_smilies $vbulletin->db->query_read_slave("
                          SELECT smilieid, smilietext, smiliepath, smilie.title, imagecategory.title AS category
                          FROM " 
  TABLE_PREFIX "smilie AS smilie
                          LEFT JOIN " 
  TABLE_PREFIX "imagecategory AS imagecategory USING(imagecategoryid)
                          
  $vsacb_ordsmil
                          LIMIT 0, "
  .$vbulletin->options['vsachatbox_smiliesinit']."
                      "
  );
                      
  $vsacb_smilies_total $vbulletin->db->num_rows($vsacb_get_smilies);
                      
  $vbulletin->db->data_seek($vsacb_get_smilies0);
                      
  $vsacb_i 0;
                      
  $vsacb_smilie_bit = array();
                      while (
  $vsacb_smilie $vbulletin->db->fetch_array($vsacb_get_smilies) AND ($vsacb_i++ < $vsacb_smilies_total))
                      {
                          
  $vsacb_smilie_id += 1;
                          if (
  $vsacb_smilie_id==1)
                          {
                              
  $vsacb_smilie_first $vsacb_smilie['smiliepath'];
                          }

                          
  $vsacb_smilie_html '<a style="display:block;margin:2px;overflow:hidden;width:'.$vbulletin->options['vsachatbox_smiliesclip'].'px;height:'.$vbulletin->options['vsachatbox_smiliesclip'].'px;" href="javascript:void(0);" onclick="return VSacb_insertSmilie(\''.str_replace("'""\'"$vsacb_smilie['smilietext']).'\')"><img onmouseover="return VSacb_updateSmiliePreview(this.src);" src="'.$vsacb_smilie['smiliepath'].'" alt="'.$vsacb_smilie['title'].'" border="0" /></a>';
                          
  $vsacb_smilie_bit[] = '<td>'.$vsacb_smilie_html.'</td>';
                          if (
  sizeof($vsacb_smilie_bit) == $vbulletin->options['vsachatbox_smiliesperrow'])
                          {
                              
  $vsacb_smilie_cell implode(''$vsacb_smilie_bit);
                              
  $vsacb_smilie_bits .= '<tr align="center">'.$vsacb_smilie_cell.'</tr>';
                              
  $vsacb_smilie_bit = array();
                          }
                      }
                      
  $vsacb_smilies_remaining sizeof($vsacb_smilie_bit);
                      if (
  $vsacb_smilies_remaining 0)
                      {
                          
  $vsacb_smilies_colrem $vbulletin->options['vsachatbox_smiliesperrow'] - $vsacb_smilies_remaining;
                          
  $vsacb_smilie_bit[] = '<td colspan="'.$vsacb_smilies_colrem.'">&nbsp;</td>';
                          
  $vsacb_smilie_cell implode(''$vsacb_smilie_bit);
                          
  $vsacb_smilie_bits .= '<tr align="center" valign="bottom">'.$vsacb_smilie_cell.'</tr>';
                      }
                      
  $vbulletin->db->show_errors();
                      unset(
  $vsacb_get_smilies$vsacb_smilie);
                      
  $vsacb_smilies_init '<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center">'.$vsacb_smilie_bits.'</table>';
                  }

                  
  $vbulletin->db->hide_errors();
                  
  $vsacb_get_newstat $vbulletin->db->query_read("
                      SELECT id
                      FROM " 
  TABLE_PREFIX "vsa_chatbox AS vsa_chatbox
                      WHERE dateline > '"
  .$vbulletin->userinfo['lastvisit']."'
                  "
  );
                  
  $vbulletin->db->show_errors();
                  if (
  $vbulletin->db->num_rows($vsacb_get_newstat)>0)
                  {
                      
  $vsacb_newstat construct_phrase($vbphrase['vsacb_x_new_messages'], $vbulletin->db->num_rows($vsacb_get_newstat));
                  }
                  else
                  {
                      
  $vsacb_newstat $vbphrase['vsacb_no_new_messages'];
                  }

                  if (
  vB_Template_Runtime::fetchStyleVar('body_color'))
                  {
                      
  $vsacb_colorfirstp vB_Template_Runtime::fetchStyleVar('body_color');
                  }
                  else
                  {
                      
  $vsacb_color_acplist explode(",",str_replace(" ","",$vbulletin->options['vsachatbox_textcolors']));
                      
  $vsacb_colorfirstp $vsacb_color_acplist[0];
                  }
                  
  $vsacb_colorfirst VSacb_RGBtoHex($vsacb_colorfirstp);

                  if (
  $vbulletin->options['vsachatbox_colors_enabled'])
                  {
                      
  $vsacb_colors_list $vsacb_colorfirst.','.str_replace(" ","",$vbulletin->options['vsachatbox_textcolors']);
                      
  $vsacb_get_colors explode(","$vsacb_colors_list);
                      
  $vsacb_colors_total sizeof($vsacb_get_colors);
                      
  $vsacb_color_bit = array();
                      foreach (
  $vsacb_get_colors AS $vsacb_color)
                      {
                          
  $vsacb_color_html '<a style="display:block;margin:2px;overflow:hidden;border:1px solid #ACA899;width:10px;height:10px;background-color:'.$vsacb_color.'" href="javascript:void(0);" onclick="VSacb_updateColor(\''.$vsacb_color.'\');">&nbsp;</a>';
                          
  $vsacb_color_bit[] = '<td class="colorbutton">'.$vsacb_color_html.'</td>';
                          if (
  sizeof($vsacb_color_bit) == 8)
                          {
                              
  $vsacb_color_cell implode(''$vsacb_color_bit);
                              
  $vsacb_color_bits .= '<tr align="center">'.$vsacb_color_cell.'</tr>';
                              
  $vsacb_color_bit = array();
                          }
                      }
                      
  $vsacb_colors_remaining sizeof($vsacb_color_bit);
                      if (
  $vsacb_colors_remaining 0)
                      {
                          
  $vsacb_colors_colrem $vsacb_colors_remaining;
                          
  $vsacb_color_bit[] = '<td class="colorbutton" colspan="'.$vsacb_colors_colrem.'">&nbsp;</td>';
                          
  $vsacb_color_cell implode(''$vsacb_color_bit);
                          
  $vsacb_color_bits .= '<tr align="center">'.$vsacb_color_cell.'</tr>';
                      }
                      unset(
  $vsacb_get_colors$vsacb_color);
                      
  $vsacb_colors '<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center">'.$vsacb_color_bits.'</table>';
                  }

                  
  $vbulletin->input->clean_gpc('c''vsachatbox_txtsize'TYPE_UINT);
                  
  $vsacb_textsize_p $vbulletin->GPC['vsachatbox_txtsize'];

                  if (!
  $vsacb_textsize_p)
                  {
                      
  $vsacb_textsize_p 11;
                  }

                  
  $vsacb_sizelist explode(',',str_replace(' '''$vbulletin->options['vsachatbox_textsizes']));
                  foreach (
  $vsacb_sizelist AS $vsacb_size)
                  {
                      eval(
  '$vsacb_sizes .= " <option value=\"'.$vsacb_size.'\" " . iif($vsacb_textsize_p==$vsacb_size," selected=\"selected\"","").">'.$vsacb_size.'px</option> "."\n";');
                  }
                  
  $vsacb_textsize $vsacb_textsize_p.'px';

                  
  $templater vB_Template::Create('vsa_chatbox_input');
                  
  $templater->register('vsacb_cantpost'$vsacb_cantpost);
                  
  $templater->register('vsacb_smilies_init'$vsacb_smilies_init);
                  
  $templater->register('vsacb_colors'$vsacb_colors);
                  
  $templater->register('vsacb_smilie_first'$vsacb_smilie_first);
                  
  $templater->register('vsacb_textsize'$vsacb_textsize);
                  
  $templater->register('vsacb_colorfirst'$vsacb_colorfirst);
                  
  $vsachatbox_input $templater->render();

                  
  $templater vB_Template::Create('vsa_chatbox_status');
                  
  $templater->register('vsacb_sizes'$vsacb_sizes);
                  
  $templater->register('vsacb_cantpost'$vsacb_cantpost);
                  
  $vsachatbox_status $templater->render();

                  
  $templater vB_Template::Create('vsa_chatbox');
                  
  $templater->register('vsachatbox_input'$vsachatbox_input);
                  
  $templater->register('vsachatbox_status'$vsachatbox_status);
                  
  $templater->register('vsacb_locs'$vsacb_locs);
                  
  $templater->register('vsacb_newstat'$vsacb_newstat);
                  
  $templater->register('vsacb_textsize'$vsacb_textsize);
                  
  $templater->register('vsacb_colorfirst'$vsacb_colorfirst);
                  
  $templater->register('vsacb_cantpost'$vsacb_cantpost);
                  
  $templater->register('vsacb_canmod'$vsacb_canmod);
                  
  $vsachatbox $templater->render();

                  
  $vsachatbox_man['vsachatbox'] = $templater->render();
                  
  vB_Template::preRegister('footer'$vsachatbox_man);
                  
  vB_Template::preRegister('FORUMHOME'$vsachatbox_man);

                  if (
  $vbulletin->options['vsachatbox_template_locs']!='')
                  {
                      
  $vsacb_templatelist_get explode(',',$vbulletin->options['vsachatbox_template_locs']);
                      foreach (
  $vsacb_templatelist_get AS $vsacb_templatelist_item)
                      {
                          
  $vsacb_templatelist ','.vB_Template::preRegister($vsacb_templatelist_item$vsachatbox_man);        
                      }
                      
  $vsacb_templatelist substr($vsacb_templatelist1);
                  }
  if (
  THIS_SCRIPT!='misc' && $vbulletin->styleid != $vbulletin->options['mobilestyleid_basic'] && $vbulletin->styleid != $vbulletin->options['mobilestyleid_advanced'])                {
                      switch (
  $vbulletin->options['vsachatbox_page_loc'])
                      {
                          case 
  0: break;
                          case 
  1$ad_location['global_below_navbar'] .= $vsachatbox; break;
                          case 
  2$template_hook['forumhome_below_forums'] .= $vsachatbox; break;
                          case 
  3$footer $vsachatbox.$footer; break;
                      }
                  }

                  if ((
  $vbulletin->options['vsachatbox_auto_prune']>0) AND $vbulletin->userinfo['userid'])
                  {
                      
  $vsacb_prunetime TIMENOW - ($vbulletin->options['vsachatbox_auto_prune'] * 3600);
                      
  $vbulletin->db->hide_errors();
                      
  $vbulletin->db->query_write(" DELETE FROM " TABLE_PREFIX "vsa_chatbox WHERE dateline < '".$vsacb_prunetime."' ");
                      
  $vbulletin->db->show_errors();
                  }
              }

              if (!
  VSacb_userExcluded($vbulletin->userinfo) AND empty($vbulletin->userinfo['infractiongroupids']) AND !$vsacb_cantpost)
              {
                  
  $vsacb_navbarlink "<li><a href=\"misc.php?".$session['sessionurl_q']."do=cchatbox\">".$vbphrase['vsacb_chatbox_full']."</a></li>";

                  if (
  $vbulletin->options['vsachatbox_autoinsertlink'])
                  {
                      
  $template_hook['navbar_end'] .= $vsacb_navbarlink;
                  }
              }
          } 


 3. #3
  Awatar WoG
  WoG
  WoG jest nieaktywny vB Specialist
  Dołączył
  lut 2008
  Posty
  2 812
  Przydatne posty
  297
  Wpisów
  1

  Domyślnie

  Najwyraźniej nie masz w opcjach vBulletin zdefiniowanego stylu mobilnego i/lub stylu mobilnego zaawansowanego.
  Z poważaniem,
  WoG

  Ty też możesz pomóc spolszczać vBulletin 5: GitHub.com
  "Rozczarowanie spowodowane niską jakością pamięta się długo po przeminięciu radości spowodowanej niską ceną"


 4. #4
  Awatar Sonix
  Sonix jest nieaktywny Użytkownik
  Dołączył
  sie 2010
  Posty
  47

  Domyślnie

  O tutaj masz racje, tak nie mam tego zdefiniowanego.
  A to dlatego ze jak zaznacze by ladowalo styl mobilny w starych i nowych telefonach to nie da sie przełączyć na full styl, a nie kazdy ze smartfona chce korzystać z okrojonej wersji forum


 5. #5
  Awatar WoG
  WoG
  WoG jest nieaktywny vB Specialist
  Dołączył
  lut 2008
  Posty
  2 812
  Przydatne posty
  297
  Wpisów
  1

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez Sonix Zobacz posta
  to nie da sie przełączyć na full styl
  Dlaczego nie?
  Z poważaniem,
  WoG

  Ty też możesz pomóc spolszczać vBulletin 5: GitHub.com
  "Rozczarowanie spowodowane niską jakością pamięta się długo po przeminięciu radości spowodowanej niską ceną"


 6. #6
  Sebul jest nieaktywny Użytkownik
  Dołączył
  lip 2011
  Posty
  24

  Domyślnie

  Może lekki odkop, ale u mnie po wykonaniu instrukcji z pierwszego posta, CB znika także na normalnym stylu. Dodam, że mam najnowszą wersję tego CB i najnowszą wersję skryptu.


Chmurka.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67