Przy imporcie dostaje coś takiego :

Warning: xml_parser_create() [function.xml-parser-create]: unsupported source encoding "ISO-8859-2" in [path]/includes/class_xml.php on line 223


XML Error: No error w linii 0


Forum mam w ISO i wgrywam pakiet w ISO, wyłączyć czytanie charset z pliku ?