Gdzie wsadzić:

Kod php:
{
            
            
$thread['images'] = preg_match_all('#\[img\]\s*(https?://([^*\r\n]+|[a-z0-9/\\._\- !]+))\[/img\]#iUe'$thread['preview'], $thread['matches']);
            if (
$thread['images'] !== false)
            {
                
$thread['altimage'] = true;
            }
            
$thread['image'] = $thread['matches'][1][0];
        } 
by działało w dowolnym template np: <a href="showthread.php?$session[sessionurl]t=$thread[threadid]">
<img src="$thread['images']" alt="$thread['altimage']" /></a>
w efekcie dając obrazek wyświetlony z danego tematu i podlinkowany do niego.

Za zdradzenie tajemnicy adekwatne wynagrodzenie.