Na swoim forum możesz dodać bardzo przydatny moduł konwersji walut. Dzięki temu bezpośrednio z Twojego forum będzie można przekonwertować waluty wg aktualnego kursu.


Przejdź teraz do ACP vBulletin -> Forums & Moderators -> Forums Blocks Manager -> Add Block

W otwartym oknie dialogowym wybierz typ bloku (Select Block Type) - Custom RTML/PHP i kliknij Continue

W polu Title wpisz Konwerter walut
Cache Time (in minutes) - 60
Content Type - HTML

Content:
Kod:
<div class="blockrow" align="center">
<span class="smallfont"> 
<a id=gocurrency href=http://www.gocurrency.com/ >Konwerter</a><script src= http://www.gocurrency.com/v2/gocurrcalc_t.php?lang=en&id=52905&tcolor=black&amt=1&len=25&nw=1 ></script>
</span> 			
</div>
Template to Use - block_html

i kliknij na przycisku Zapisz

A oto efekt końcowy: