Add "Add/Import Product" link in AdminCP menu

Modyfikacja dodaje w menu AdminCP link do instalacji wtyczek - zdecydowanie skraca drogę do instalacji modyfikacji.


Sposób instalacji:
Plik z załącznika (po rozpakowaniu) należy wrzucić do katalogu "includes/xml"

Strona źródłowa:
Kod:
http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?p=1922929#post1922929