Dość stary sposób ale działa Nie wymaga instalacji wtyczki ;p a legendę tak powstałą edytujemy ręcznie.

ACP -> Style i szablony -> Zarządzaj Stylem -> Nasz Styl -> Edytuj Szablony -> Forum Home Templates -> FORUMHOME

Odnajdujemy linijkę:
Kod:
<!-- end logged-in users -->
Dodajemy poniżej nasz kod z legendą

Kod:
<!-- Legenda -->

<div id="wgo_legend" class="wgo_subblock">
<h3 class="blocksubhead"><img src="images/misc/legend.png"><strong><strong> &nbsp;<b>Legenda</b> <br></strong></strong></h3>
<p><strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;TwojeForum.pl - BLA BLA BLA</strong></strong></p>

<dl id="icon_legends" class="icon_legends"><center>

<strong><strong><font color="blue"><b>Admin</b></font> <b> ● </b> <font color="#990000"><b>Junior Admin</b></font> <b> ●  </b> <font color="red"><b>Moderator</b></font> <b> ●  </b> <font color="#c0c0c0"><b>User</b></font>

</strong></strong></center>
</div>
<!-- Legenda Koniec -->
Zapisujemy.

Ten kolor oznacza ścieżkę ikonki obok legendy(domyślnie jest tak jak w domyślnym stylu)
Ten kolor oznacza tytuł naszej legendy
Ten kolor oznacza tekst pod nazwą legendy np: slogan forum lub coś w tym stylu
Ten kolor oznacza pole, w którym edytujemy naszą legendę poprzez zwykły html i to pole można całkowicie zmieniać wedle uznania jak i poprzednie.

Efekt Końcowy