Nieraz podczas instalacji nowego forum czy aktualizacji już istniejącego otrzymujemy powyższy błąd.
Poniżej kilka kroków w celu upewnienia się, że błąd nie wynika z naszej strony.

1. Zaloguj się na FTP i przejdź do pliku includes/config.php. Sprawdź czy któraś z poniżej podanych części tego pliku nie jest źle wypełniona:

  • $config['Database']['dbname'] (nazwa bazy danych)
  • $config['MasterServer']['servername'] (przeważnie zostawiamy na 'localhost' lub '127.0.0.1' warto jednak się upewnić czy serwer nie korzysta z innego połączenia do MySQL)
  • $config['MasterServer']['username'] (nazwa użytkownika utworzonego w bazie danych)
  • $config['MasterServer']['password'] (hasło przypisane dla użytkownika / bazy danych)2. Utworzony w bazie danych użytkownik może nie mieć wystarczających praw, aby wykonać konieczne procesy. Jeśli masz taką możliwość utwórz nowego użytkownika i nadaj mu pełne prawa do wykonywania operacji. Sprawdź również czy użytkownik jest przypisany do Twojej bazy danych. W przypadku pojawienia się komplikacji lub braku dostępu do tworzenia nowych użytkowników skontaktuj się z obsługą hostingu.


3. Innym czynnikiem powodującym ten błąd może być używanie przez Ciebie MySQL w wersji 4.1.x. W tej wersji istnieje inny niż w pozostałych system kodowania haseł, który nie współpracuje z PHP4. Aby obie wersje ze sobą współpracowały spróbuj użyć tego zapytania:

SET PASSWORD FOR 'username'@'localhost' = OLD_PASSWORD('password');

Pamiętaj, aby w pliku config.php znalazły się poprawne wartości 'username' oraz 'password'. Powyższe działania możesz wykonać tylko posiadając prawa 'root'. Jeśli ich nie posiadasz Twój hosting będzie musiał robić to za Ciebie.

Więcej informacji:
MySQL :: MySQL 5.0 Reference Manual :: 5.4.9 Password Hashing as of MySQL 4.1
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/...-from-4-0.html4. Upewnij się, że plik 'config.php' znajduje się w katalogu 'includes'.


5. Istnieją też uwarunkowania dotyczące możliwości MySQL dla Twojego konta w hostingu. Być może wykorzystałeś już maksymalną pojemność przypisaną dla Ciebie lub utworzyłeś już maksymalną możliwą liczbę baz danych. Jeśli zaistniał drugi przypadek możesz zainstalować vBulletin w już istniejącej bazie danych. Pamiętaj wtedy, aby dodać prefiks (np. vBulletin_) przed tabelami powiązanymi z vB. W tym celu musisz otworzyć plik includes/config.php na serwerze i wyedytować wiersz:

$config['Database']['tableprefix'] = 'vBulletin_';

Następnie, podczas instalacji otrzymasz informację, że w bazie danych istnieją już inne dane. ZOstaniesz zapytany czy usunąć już istniejące dane, odpowiedz 'Nie'. W przeciwnym wypadku stracisz pozostałe tabele utworzone (istniejące już) w bazie danych.


Więcej informacji o błędach połączeń do MySQL znajdziesz tutaj:
MySQL :: MySQL 5.1 Reference Manual :: 5.4.8 Causes of Access denied Errors