Została wydana kolejna wersja modyfikacji do tworzenia blogów.
Zmiany dotyczą głównie naprawy błędów.
Więcej informacji w TYM temacie.

Pozdr.