Tłumaczenie ogłoszenia dostępnego pod adresem:
vBulletin.com is now powered by vBulletin 4.1 - also available as a Public Beta

Nie tłumaczyłem listy błędów bo uważam że jeśli komuś te informacje są potrzebne, to zna angielski w stopniu pozwalającym na ich zrozumienie, jeśli nie to proszę pisać w tym temacie.VBulletin.com działa już na vBulletin 4.1

vBulletin 4.1 jest również dostępny jako wersja Beta. Można go pobrać z
vBulletin Members Area: Please Log In

Zauważ jednak iż:
- Nie prowadzimy wsparcia dla wersji Beta.
- Niektóre mniejsze błędy nie zostały dotychczas naprawione, dlatego nie
polecamy instalowania tej wersji na działających stronach.
- Jak zawsze zalecamy utworzenie pełnej kopii bazy danych przed rozpoczęciem aktualizacji.

Ważne

Dwa składniki które mają być dostępne w 4.1:
- Edytor WYSIWYG dla przeglądarek opartych na Webkit (Chrome/Safari)
- Elastyczne mapowanie linków - Flexible URL Mapping

Nie są włączone do tej wersji. Zarówno edytor i mapowanie mają wpływ na wszystkie aspekty naszego produktu. Programiści i dział kontroli jakości potrzebują więcej czasu niż początkowo oczekiwaliśmy, nie jesteśmy wystarczająco zadowoleni z poziomu jakości tych składników by je wypuszczać w obecnej wersji. Oba składniki będą dostępne w przyszłych wersjach. Przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikające z tego faktu.

Teraz, o tym co IS dodało do vBulletin.

Instalator
Zintegrowany, jedno-krokowy instalator/upgrader, video z instalatorem w akcji jest dostępne tutaj. Jest pomocny w aktualizacji forum z wersji vB 3.5.4+. Wsparcie dla aktualizacji przez CLI dla dużych for, gdzie zdarzały się "browser times out". Pozostałe zmiany skupiły się głównie na stabilności procesu aktualizacji, a w szczególności na instalacji blogów i CMS'a, która jest teraz wykonywana w sposób ciągły z zastosowaniem skuteczniejszych technik instalatora.
Niektóre z poprawionych, większych błędów w nowej wersji:

* [#VBIV-8448] Ads disappear after executing upgrade script - vBulletin JIRA
Reklamy znikały po procesie aktualizacji
* [#VBIV-8371] CMS and Blog upgrade steps are creating problems for some users - vBulletin JIRA
Upgrade blogów i CMS'a sprawiał problemy niektórym użytkownikom
* [#VBIV-8365] CMS uninstall code doesn't remove grid templates due to wrong title - vBulletin JIRA
Deinstalator CMS nie usuwał "grid templates"
* [#VBIV-8124] The template merge process takes up to much time - vBulletin JIRA
Proces łączenia szablonów zabierał za dużo czasu
* [#VBIV-8094] Timeout on some servers when importing vbulletin-style.xml - vBulletin JIRA
Timeout na niektórych serwerach podczas iportowania vbulletin-style.xml
* [#VBIV-7903] Phrases in master langugae get cut off when installing/upgrading - vBulletin JIRA
Ucinanie fraz w głównym języku forum podczas instalacji/upgrade'u
* Login Required - vBulletin JIRA
MySQL Error : Duplicate entry 'vbcms_dailycleanup' for key 2
* [#VBIV-6789] Blog attachments convertor fails - vBulletin JIRA
Błędy konwersji załączników w blogach
* Login Required - vBulletin JIRA
Upgrade i instalacja zmieniała authenticate.php
* [#VBIV-5149] Styles rebuild twice on CMS install - vBulletin JIRA
Styl przebudowywany dwukrotnie podczas instalacji CMS'a
* [#VBIV-3952] Plugins Run During Install/Upgrade - vBulletin JIRA
Wtyczki włączone podczas Instalacji/Upgrade'u
* [#VBIV-3839] Blog database fails on upgrade of 3.8.4 PL2 to 4.x suite - vBulletin JIRA
Blog database fails podczas aktualizacji of 3.8.4 PL2 to 4.x suite
* [#VBIV-3829] Publisher Upgrade Erro: CMS Already Installed (Step 6) - vBulletin JIRA
Publisher Upgrade Error: CMS Already Installed (Step 6)
* [#VBIV-2542] Templates Not Being Tagged As Needing To Be Updated - vBulletin JIRA
Szablony nie oznaczone jako potrzebujące aktualizacji


Mobile APIs
vBulletin 4.1 będzie zawierać interfejs wymagany do komunikacji vBulletin z nadchodzącymi Mobilnymi Aplikacjami Chcemy mieć dokumentację tego API dostępną dla programistów jeszcze w tym tygodniu aby wspomóc twórców chcących wykorzystać ten interfejs.
Mobilne aplikacje do działania będą potrzebowały vBulletin w wersji co najmniej 4.1 (nasza mobilna aplikacja będzie wspierać fora działające na 3.8.x, po zainstalowaniu modyfikacji które wypuścimy)Dostosowanie profilu użytkownika
Kilka z naprawionych błędów w profilu użytkownika


* [#VBIV-10300] Invalid code in color box can cause Javascript errors - vBulletin JIRA
Niewłaściwy kod w polu koloru może spowodować Javascript errors"
* [#VBIV-10233] Profile Customization: There is no Admin Permission option for Set Site Default: All admins can set site default styles - vBulletin JIRA
Profile Customization: There is no Admin Permission option for Set Site Default: All admins can set site default styles
* Login Required - vBulletin JIRA
User able to exploit themselves in User Profile
* Login Required - vBulletin JIRA
XSS wewnątrz 'Customize My Profile'
* [#VBIV-9835] Member profile JavaScript fails with null CSS files - vBulletin JIRA
Member profile JavaScript fails with null CSS files"
* [#VBIV-9830] If customize profile is disabled for a usergroup the SQL Query workaround does not work - vBulletin JIRA
If customize profile is disabled for a usergroup the SQL Query workaround does not work
* [#VBIV-9828] Centering Asset Picker causes problems on shorter browsers - vBulletin JIRA
Centering Asset Picker causes problems on shorter browsers
* [#VBIV-9803] bugs in profile customization (Language specific spacing) - vBulletin JIRA
Language specific spacing
* [#VBIV-9787] Profile Customization doesn't work if using YUI hosted on yahoo or google - vBulletin JIRA
Profile Customization doesn't work if using YUI hosted on yahoo or google"
* [#VBIV-9709] Save as Site Default button is white on off-white in IE - vBulletin JIRA
Save as Site Default button is white on top of off-white in IE
* [#VBIV-9691] The color picker popup always pops up in the same place - vBulletin JIRA
The color picker popup always pops up in the same place
* [#VBIV-9689] The "saved" confirmation box sometimes pops up before closing the customization interface, and sometimes afterwards - vBulletin JIRA
The ""saved"" confirmation box sometimes pops up before closing the customization interface, and sometimes afterwards"
* [#VBIV-9425] enable_profile_styling bitfield needs to be uncommented -- this prevents using the global on/off switch for profile styling and prevents using the "profile images" album type - vBulletin JIRA
enable_profile_styling bitfield needs to be uncommented -- this prevents using the global on/off switch for profile styling and prevents using the ""profile images"" album type"
* [#VBIV-9325] Some links seem to be an unreadable white color by default on profiles - vBulletin JIRA
Some links seem to be an unreadable white color by default on profiles"
* [#VBIV-9318] Font size inconsistent. - vBulletin JIRA
Font size inconsistent.
CMS fixes


* [#VBIV-10250] CMS Default "Managing CMS Section and Content" entry has missing word in first sentence. - vBulletin JIRA
CMS Default "Managing CMS Section and Content" entry has missing word in first sentence.
* [#VBIV-10168] Permissions Not Checked on Unpublished Article - vBulletin JIRA
Permissions Not Checked on Unpublished Article
* [#VBIV-9872] Multi-page articles don't have a unique title per page any more (4.0.7 regression) - vBulletin JIRA
Multi-page articles don't have a unique title per page
* [#VBIV-9867] Multi-page articles ToC shows scrollbar (4.0.7 regression) - vBulletin JIRA
Multi-page articles ToC shows scrollbar
* [#VBIV-9763] CMS comments: HTML anchor is missing in template "vbcms_postbit_legacy" - vBulletin JIRA
CMS HTML anchor is missing in template "vbcms_postbit_legacy"
* [#VBIV-8238] No thumbnail on promoted post into CMS editor - vBulletin JIRA
No thumbnail on promoted post into CMS editor

Błędy wyświetlania
Naprawy problemów z HTML/CSS rozwiązujące kosmetyczne problemy, oraz te występujące podczas aktualizacji do vBulletin 4.0.8 z Domyślnym stylem:

* [#VBIV-10209] IE7: Blog sidebar header contains text from pagination block; pagination block missing - vBulletin JIRA
IE7: Blog sidebar header contains text from pagination block; pagination block missing
* [#VBIV-9937] IE7/IE8 RTL issue with trackback/comment/rate this entry for blog page (entry.php) - vBulletin JIRA
IE7/IE8 RTL issue with trackback/comment/rate this entry for blog page (entry.php)
* [#VBIV-9924] Text misalignment on group discussion page - vBulletin JIRA
Text misalignment on group discussion page
* [#VBIV-9918] Icons overlap text in blog comment page for moderate width windows - vBulletin JIRA
Icons overlap text in blog comment page for moderate width windows
* [#VBIV-9865] Quick Navigation button overlaps pagination display - vBulletin JIRA
Quick Navigation button overlaps pagination display
* [#VBIV-9862] Side Bar links not bold anymore (Regression from 4.0.7) - vBulletin JIRA
Side Bar links not bold
* [#VBIV-9802] Profile pagination arrow repeating itself (Regression from 4.0.7) - vBulletin JIRA
Profile pagination arrow repeats
* [#VBIV-9788] Manage Groups header bar doesn't display properly; only takes up 25-30% of page and doesn't align with content data - vBulletin JIRA
Manage Groups displaying incorrectly and not aligning with content data
* [#VBIV-9777] IE6:View Filter drop down icon is missing in blog.php - vBulletin JIRA
IE6 View Filter drop down icon is missing in blog.php
* [#VBIV-9759] IE6 - Create Blog category page is completely distorted - vBulletin JIRA
IE6 - Create Blog category page appears distorted
* [#VBIV-9723] IE7 & RTL - Show Groups Location Text (Regression from 4.0.7) - vBulletin JIRA
IE7 & RTL - Show Groups Location Text
* [#VBIV-9722] Quick Navigation Menu is too wide in some cases - vBulletin JIRA
Quick Navigation Menu appears too wide
* [#VBIV-9720] IE7 - Some text is misplaced in thread attachments view - vBulletin JIRA
IE7 - Some text misplaced in thread attachments view
* [#VBIV-9703] Blog comment's title field oddly placed. - vBulletin JIRA
Blog comment's title field oddly placed.Pozostałe
Pozostałe naprawione błędy:

* Login Required - vBulletin JIRA
Drop down display is not proper in 'Group discussion' page
* Login Required - vBulletin JIRA
YUI Security Upgrade
* [#VBIV-9932] Visitor Messages can show up in search results for users not allowed to see them. - vBulletin JIRA
Visitor Messages can show up in search results for users not allowed to see them.
* [#VBIV-9895] Style Generator Bug with 'Dark' styles - vBulletin JIRA
Style Generator issue with 'Dark' styles
* [#VBIV-9852] Map the new Replacement StyleVars automatically to the old, deprecated StyleVars - vBulletin JIRA
Map the new Replacement StyleVars automatically to the old, deprecated StyleVars
* [#VBIV-9761] Limit total number of PM folders - vBulletin JIRA
Limit total number of PM folders
* [#VBIV-9736] Time in CMS Comments Wrap on a New Line (Regression from 4.0.7) - vBulletin JIRA
Time in CMS Comments Wrap on a New Line
* [#VBIV-9729] Simple pagination introduces a space in the url - vBulletin JIRA
Simple pagination introduces a space in the url
* [#VBIV-7474] Redirection fails due to code changes in class_core.php: redirect to domain.com/cgi-sys - vBulletin JIRA
Redirection fails due to code changes in class_core.php: redirect to domain.com/cgi-sys
* [#VBIV-7099] Wrong filesize in Asset Manager if using "," as "Decimal Separator" in language settings - vBulletin JIRA
Wrong filesize in Asset Manager if using "," as "Decimal Separator" in language settings
* [#VBIV-3538] Problem with marking a forum as read: "Go to first new post" Icon is Still Displayed - vBulletin JIRA
Problem with marking a forum as read: "Go to first new post" Icon is Still Displayed
* [#VBIV-1758] View your "About Me" as seen by everyone else refreshes profile - vBulletin JIRA
View your "About Me" as seen by everyone else refreshes profileZnane problemy:
Poniżej znajduje się lista błędów które zostaną naprawione w kolejnej wersji:

* [#VBIV-10312] Blog comment wrapped wih quote is not aligned properly in Chrome browser [regression from 4.0.8] - vBulletin JIRA
Blog comment wrapped with quote aligned incorrectly in Chrome browser
* [#VBIV-10323] No padding on editor warning messages for Visitor Messages/Blog Comments - vBulletin JIRA
Incorrect padding on editor warning messages for Visitor Messages/Blog Comments
* [#VBIV-10328] Calendar is overlapped with BG color in IE6 - vBulletin JIRA
Calendar overlaps with Background color in IE6
* [#VBIV-10308] Format buttons are overlapped with ranged events - vBulletin JIRA
Format buttons overlap in the Calendar when using IE6/IE7
* [#VBIV-10297] Pagination links are misaligned for Unregistered/Registered user groups - vBulletin JIRA
Pagination links are misaligned in Blog
* [#VBIV-10236] View Your Conversation text overlaps Visitor Messages tab in Chrome/Safari. (OK in IE8/FF) [Regression from 4.0.8] - vBulletin JIRA
View Your Conversation text overlaps Visitor Messages tab in Chrome/Safari
* [#VBIV-10363] Reputation drop down is overlap issue in IE7 (New Issue) - vBulletin JIRA
Reputation drop down overlaps in IE7
* [#VBIV-10208] IE6: Blog sidebar displays with extra shading/colors and missing block headers/titles - vBulletin JIRA
Blog sidebar displays with extra shading/colors and missing block headers/titles in IE6Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili błędy w naszym systemie śledzenia błędów, serdecznie dziękujemy za pomoc i mamy nadzieję, że z tym wydaniem naprawiliśmy wiele błędów.
Jeśli natrafisz na jakieś błędy w tym produkcie, proszę zgłaszać je poprzez nasz nowy tracker.
Opinie na temat produktu są mile widziane tutaj, dla licencjonowanych klientów.
Na tym etapie, dążymy do wypuszczenia tej wersji na początku przyszłego tygodnia.