• Rejestracja
vBHELP.pl - polskie wsparcie vBulletin
 1. #1
  Awatar falon
  falon jest nieaktywny Advanced Member
  Dołączył
  Jul 2008
  Posty
  911
  Przydatne posty
  3

  Domyślnie Przeróbka zakładek dla vbadvanced

  Zwracam się z prośbą o przerobienie treści z pliku odpowiedzialnego za wyświetlanie treści dla danej zakładki z tej modyfikacji dla vbadvanced: http://www.vbadvanced.com/forum/showthread.php?t=31617

  Obecnie po zainstalowaniu zakładki wyglądają tak:


  A chciałbym żeby było podobnie jak tutaj:


  Czyli wyświetlana belka z tytułem zakładki (Na obrazku: Najnowsze tematy z Hands...)
  I wyświetlanie tylko tytułów wątków bez innych danych, nawet nie musi być na końcu watku nazwy usera.

  Może być także tak jak jest u mnie ale żeby nie było pod tytułem watku takich detali jak Nazwa Usera, data, godzina, w tabeli last post tylko data i godzina bez np. by Jabol.
  A nad czerwoną belką z Title, Username, Date; Last Post itd belka z nazwą zakładki.

  Ma to na celu odchudzenie treści żeby kazdy wyświetlany watek nie był taki wysoki bo zajmuje za dużo miejsca.

  Poniżej treść pliku odpowiedzialna za wyświetlanie watków zakładki próbnej:

  Kod php:
  <?php
  // ####################### SET PHP ENVIRONMENT ###########################

  error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);

  // #################### DEFINE IMPORTANT CONSTANTS #######################

  define('NO_REGISTER_GLOBALS'1);
  define('THIS_SCRIPT''tabsample1'); // change this to the filename

  // ################### PRE-CACHE TEMPLATES AND DATA ######################

  // get special phrase groups
  $phrasegroups = array();

  // get special data templates from the datastore
  $specialtemplates = array('iconcache');

  // pre-cache templates used by all actions
  $globaltemplates = array();

  // pre-cache templates used by specific actions
  $actiontemplates = array();

  // ######################### REQUIRE BACK-END ############################

  require_once('./global.php');
  require_once(
  './includes/vba_cmps_global.php');
  require_once(
  './includes/functions_forumdisplay.php');

  // ############# MODIFICATION CONTROL OPTIONS ############################

  $mod_options['portal_threads_forumid'] = '21,43,44';     // Add the forumid(s) you would like to display threads from in your news module. Seperate each with a comma.
  $mod_options['portal_threads_maxthreads'] = '10';    // Set this for the Max Number of Threads to Display.
  $mod_options['portal_threads_maxchars'] = '30';      // Set This for the Max Number of Characters you want to Display for the Thread Title.
  $mod_options['portal_threads_cutoffdate'] = '360';   // Enter a number of days that represents a threshold for recent threads. 
  $mod_options['portal_threads_orderby'] = ''// thread.dateline
  $mod_options['portal_threads_orderby'] = 'lastpost'// if you want Ramdom replace with: RAND() 
  $mod_options['portal_threads_direction'] = 'DESC';   // 
  $mod_options['portal_threads_showicon'] = '0';       // 1=ON 0=OFF

  // ## DO NOT EDIT BELOW THIS POINT UNLESS YOU KNOW EXACTLY WHAT YOU ARE DOING ##

  // #######################################################################
  // ######################## START MAIN SCRIPT ############################
  // #######################################################################

  $show['lastpost'] = $mod_options['portal_threads_lastpost'];
  $markinglimit = (TIMENOW - ($vbulletin->options['markinglimit'] * 86400));
  $forumids = array($mod_options['portal_threads_forumid']);

  // Set the last visit date to the marking limit so new threads will not be based on individual cookie
      
  if ($pages['name'] == 'home' AND !$vbulletin->userinfo['userid'] AND $vba_options['portal_guestcache'])
      {
          
  $vbulletin->userinfo['lastvisit'] = $markinglimit;
      }

  // Database read marking
      
  if ($vbulletin->options['threadmarking'] AND $vbulletin->userinfo['userid'])
      {
          
  $rthread_fields .= ', threadread.readtime AS threadread, forumread.readtime AS forumread';
          
  $rthread_join .= ' LEFT JOIN ' TABLE_PREFIX 'threadread AS threadread ON (threadread.threadid = thread.threadid AND threadread.userid = ' $vbulletin->userinfo['userid'] . ')  LEFT JOIN ' TABLE_PREFIX 'forumread AS forumread ON (thread.forumid = forumread.forumid AND forumread.userid = ' $vbulletin->userinfo['userid'] . ')';
      }  // MAIN SQL

  $threads $db->query_read("
      SELECT 
  $rtrating_fields thread.threadid, thread.title, thread.replycount, postusername, postuserid, thread.dateline AS postdateline, IF(views <= thread.replycount, thread.replycount+1, views) AS views, thread.lastposter, thread.lastpost, thread.lastpostid, pollid, thread.forumid, thread.open, sticky, post.pagetext AS preview, thread.iconid AS threadiconid, iconpath AS threadiconpath $rthread_fields
                          
      FROM " 
  TABLE_PREFIX "thread as thread
      
          LEFT JOIN " 
  TABLE_PREFIX "post AS post ON (post.postid = thread.firstpostid)
          LEFT JOIN " 
  TABLE_PREFIX "icon AS icon ON (icon.iconid = thread.iconid)
          
  $rthread_join
      
      WHERE open != 10
      
      AND thread.visible = 1 " 
  .
          
  iif($mod_options['portal_threads_cutoffdate'], 'AND thread.lastpost > ' . (TIMENOW $mod_options['portal_threads_cutoffdate'] * 86400)) .
          
  iif($ignusers' AND thread.postuserid NOT IN(' $ignusers ')') . "
                                  
      AND thread.forumid IN(" 
  implode(','$forumids) . ")
                          
      ORDER BY 
  $mod_options[portal_threads_orderby] $mod_options[portal_threads_direction]
          
      LIMIT 
  $mod_options[portal_threads_maxthreads]
      "
  );
            
  $mods['threadcount'] = $db->num_rows($threads);
                 

  // CONTENT HEADER OUTPUT (echos out Table Header into Tab Div Container)

  echo '<table border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" class="tborder" width=100%>
          <tr> 
              <td class="thead" width="2%">&nbsp;</td> 
              <td class="thead" width="50%">Title, Username, Date</td>
              <td class="thead" width="25%" align="center" style="white-space: nowrap" >Last Post</td>
              <td class="thead" width="2%">Replies</td>
              <td class="thead" width="2%" align="center">Views</td>
          </tr>'
  ;

  // CONTENT LOOP (Loops through each result set created by the MAIN SQL)


      
  while ($thread $db->fetch_array($threads))
      {
          
  $bgclass exec_switch_bg();
                         
          
  // The vB preview function can be intensive w/ long strings, so let's try to save some overhead
          
  $thread['preview'] = substr($thread['preview'], 0, ($vbulletin->options['threadpreview'] * 10));
                          

          
  // Trim title
          
  if (strlen($thread['title']) > $mod_options['portal_threads_maxchars'] AND $mod_options['portal_threads_maxchars'])
              {
                  
  $thread['title'] = fetch_trimmed_title($thread['title'], $mod_options['portal_threads_maxchars']);
              }

          
  // Check for long words that may stretch the page
          
  if ($mod_options['portal_threads_maxwordchars'])
              {
                  
  $thread['titlecheck'] = explode(' '$thread['title']);

                      if (!empty(
  $thread['titlecheck']))
                          {
                              
  $thread['title'] = '';

                                  foreach (
  $thread['titlecheck'] AS $key => $word)
                                      {
                                           if (!
  $thread['titletrimmed'])
                                              {
                                                   if (
  strlen($word) > $mod_options['portal_threads_maxwordchars'])
                                                      {
                                                          
  $word fetch_trimmed_title($word$mod_options['portal_threads_maxwordchars']);
                                                          
  $thread['titletrimmed'] = true;
                                                      }

                                                  if (
  $thread['title'])
                                                      {
                                                          
  $thread['title'] .= ' ';
                                                      }

                                                  
  $thread['title'] .= $word;
                                              }
                                       }
                          }
              }

              
  // Thread read marking
              
  if ($vbulletin->options['threadmarking'] AND $vbulletin->userinfo['userid'])
              {
                  if (
  $thread['threadread'] < $thread['forumread'])
                  {
                      
  $thread['threadread'] = $thread['forumread'];
                  }
              }
              
  // Check the cookie, but only if guest caching is not enabled
              
  else if (!$vb_read_cookies[$thread['forumid']])
              {
                  if (
  $vbulletin->userinfo['userid'] OR !$vba_options['portal_guestcache'] OR $pages['name'] != 'home')
                  {
                      
  $vb_read_cookies[$thread['forumid']] = max(fetch_bbarray_cookie('forum_view'$thread['forumid']), $markinglimit);
                  }
                  else
                  {
                      
  $vb_read_cookies[$thread['forumid']] = $markinglimit;
                  }
              }

              if (!
  $thread['threadread'] AND ($vb_read_cookies[$thread['forumid']] >= $thread['lastpost'] OR $markinglimit $thread['lastpost']))
              {
                  
  $thread['threadread'] = TIMENOW;
              }
              else if (!
  $vbulletin->options['threadmarking'])
              {
                  
  $thread['threadread'] = '-1';
              }

              
  $thread process_thread_array(
                  
  $thread,
                  
  $thread['threadread'],
                  
  $mod_options['portal_threads_showicon']
              );  // CONTENT OUTPUT (echos out each individual recent thread result into Tab Div Container)  

          
          
  echo '<tr>'
          
          if (!
  $thread[threadiconpath])
          {
              echo 
  '<td class="alt2">&nbsp;</td>';
          }
          else
          {
              echo 
  '<td class="alt2"><img alt="" border="0" src="' $thread[threadiconpath] . '" title="' $thread[threadicontitle] . '" /></td>';
          }    
          
          echo 
  '<td class="alt1" class="smallfont" width="50%">';
          
          if (
  $show[gotonewpost])
          { 
              echo 
  '<a href="showthread.php?t=' $thread[threadid] . '"title="' $thread[preview] . '"><strong>' $thread[title] . '</strong></a>';
          }
          else
          {
              echo 
  '<a href="showthread.php?t=' $thread[threadid] . '"title="' $thread[preview] . '"><i>' $thread[title] . '</i></a>';
          }

          echo 
  '<br />' .  $thread['postusername'] . '<br /><div class="smallfont">' $thread[postdate] . '&nbsp;<span class="time">' $thread[posttime] . '</span></div></td>';
          echo 
  '<td class="alt2" width="20%"><div class="smallfont" style="text-align:right; white-space:nowrap">' $thread[lastpostdate] . '&nbsp; <span class="time">' $thread[lastposttime] . ' </span> <br />by <a href="member.php?find=lastposter&amp;t=' $thread[threadid] . '">' .  $thread[lastposter] . '</a>&nbsp;<a href="showthread.php?p=' $thread[lastpostid] . '#post' $thread[lastpostid] . '"><img border="0" src="images/buttons/lastpost.gif" title="Go To Last Post" /></a></div></td>';
          echo 
  '<td align="center" class="alt1" width="2%"> <span class="smallfont">' $thread[replycount] . ' </span></td>';
          echo 
  '<td align="center" class="alt2" width="2%"> <span class="smallfont">' $thread[views] . '</span></td>';
          echo 
  '</tr>';
              

      }

  $db->free_result($threads);
  unset(
  $thread);


  echo 
  '</table>';

  ?>
  Ostatnio edytowane przez falon ; 01.03.2009 o 12:11 2. #2
  Awatar falon
  falon jest nieaktywny Advanced Member
  Dołączył
  Jul 2008
  Posty
  911
  Przydatne posty
  3

  Domyślnie

  Pozwole sobie podbic.
  30zł za przerobienie.


 3. #3
  cizu jest nieaktywny Advanced Member
  Dołączył
  Aug 2008
  Posty
  454

  Domyślnie

  Ale przecież Ty masz konkretne subfora podpięte pod zakładki to jak chcesz mieć wyświetlane np: 10 ostatnich tematów :>?
  Ogółem zarzuć mi linkami do Tych przykładów na pm


 4. #4
  Awatar falon
  falon jest nieaktywny Advanced Member
  Dołączył
  Jul 2008
  Posty
  911
  Przydatne posty
  3

  Domyślnie

  Cizu. Przeczytaj dokładnie co ja chcę. Ja umiem poustawiac bo to się robi w tym pliku którego treść podałem. Ja potrzebuję zmienić treść tego pliku tak żeby wyświetlało tak ja na przykładzie. Przyjrzyj się i doczytaj.


Podobne wątki

 1. Dodanie zakładki w navbarze + podrzędnej zakładki.
  By DevilaN in forum Pytania i problemy
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 17.12.2010, 18:42
 2. Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 04.07.2010, 10:27
 3. Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 04.07.2010, 06:15
 4. vBadvanced
  By day-dreamer in forum Pytania i problemy
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post / autor: 16.03.2009, 20:49
 5. vBAdvanced CPMS
  By Olun in forum Pytania i problemy
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 11.11.2008, 17:38
Chmurka.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67