Witam Chciałem zmodyfikować belkę graficzną głównej kategorii forum . Z css sobie poradziłem tylko nie wiem który szablon jest odpowiedzialny za za tą kategorię Szukałem w Forumhone i nic nie mogę przypasować do tego Styl default Proszę o podpowiedzi

Kod html:
<body>
$header
$navbar

<if condition="$show['guest']">
<!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
	<td class="tcat"><phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[welcome_to_the_x]</phrase></td>
</tr>
<tr>
	<td class="alt1">
		<phrase 1="faq.php$session[sessionurl_q]" 2="register.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[first_visit_message]</phrase>
	</td>
</tr>
</table>
<!-- / guest welcome message -->
<br />
</if>

<!-- main -->
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
	<tr align="center">
	  <td class="thead">&nbsp;</td>
	  <td class="thead" width="100%" align="$stylevar[left]">$vbphrase[forum]</td>
	  <td class="thead">$vbphrase[last_post]</td>
	  <td class="thead">$vbphrase[threads]</td>
	  <td class="thead">$vbphrase[posts]</td>
	  <if condition="$vboptions['showmoderatorcolumn']">
	  <td class="thead">$vbphrase[moderator]</td>
	  </if>
	</tr>
</thead>
$forumbits
<tbody>
	<tr>
		<td class="tfoot" align="center" colspan="<if condition="$vboptions['showmoderatorcolumn']">6<else />5</if>"><div class="smallfont"><strong>
			<a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]do=markread" rel="nofollow">$vbphrase[mark_forums_read]</a>
			<if condition="$vboptions['forumleaders']">&nbsp; &nbsp;
			<a href="showgroups.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[view_forum_leaders]</a></if>
		</strong></div></td>
	</tr>
</tbody>
</table>
$forumhome_markread_script
<!-- /main -->

<br />
$ad_location[ad_forumhome_afterforums]
<br />

<!-- what's going on box -->
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
	<tr>
		<td class="tcat" colspan="2">$vbphrase[whats_going_on]</td>
	</tr>
</thead>
$template_hook[forumhome_wgo_pos1]
<if condition="$show['loggedinusers']">
<!-- logged-in users -->
<tbody>
	<tr>
		<td class="thead" colspan="2">
			<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_activeusers')"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_forumhome_activeusers].gif" alt="" border="0" /></a>
			<a href="online.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[currently_active_users]</a>: $totalonline (<phrase 1="$numberregistered" 2="$numberguest">$vbphrase[x_members_and_y_guests]</phrase>)
		</td>
	</tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_activeusers]">
	<tr>
		<td class="alt2"><a href="online.php$session[sessionurl_q]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/whos_online.gif" alt="$vbphrase[view_whos_online]" border="0" /></a></td>
		<td class="alt1" width="100%">
			<div class="smallfont">
				<div style="white-space: nowrap"><phrase 1="$recordusers" 2="$recorddate" 3="$recordtime">$vbphrase[most_users_ever_online_was_x_y_at_z]</phrase></div>
				<div>$activeusers</div>
			</div>
		</td>
	</tr>
</tbody>
<!-- end logged-in users -->
</if>
$template_hook[forumhome_wgo_pos2]
<tbody>
	<tr>
		<td class="thead" colspan="2">
			<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_stats')"><img id="collapseimg_forumhome_stats" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_forumhome_stats].gif" alt="" border="0" /></a>
			<phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[x_statistics]</phrase>
		</td>
	</tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_stats]">
	<tr>
		<td class="alt2"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/stats.gif" alt="<phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[x_statistics]</phrase>" border="0" /></td>
		<td class="alt1" width="100%">
		<div class="smallfont">
			<div>
				$vbphrase[threads]: $totalthreads,
				$vbphrase[posts]: $totalposts,
				$vbphrase[members]: $numbermembers<if condition="$show['activemembers']">,
					<span title="<phrase 1="$vboptions[activememberdays]">$vbphrase[within_the_last_x_days]</phrase>">$vbphrase[active_members]: $activemembers</span>
				</if>
			</div>
			<div><phrase 1="member.php?$session[sessionurl]u=$newuserid" 2="$newusername">$vbphrase[welcome_to_our_newest_member_x]</phrase></div>
			$template_hook[forumhome_wgo_stats]
		</div>
		</td>
	</tr>
</tbody>
$template_hook[forumhome_wgo_pos3]
<if condition="$show['birthdays']">
<!-- today's birthdays -->
<tbody>
	<tr>
		<td class="thead" colspan="2">
			<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_birthdays')"><img id="collapseimg_forumhome_birthdays" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_forumhome_birthdays].gif" alt="" border="0" /></a>
			$vbphrase[todays_birthdays]
		</td>
	</tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_birthdays" style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_birthdays]">
	<tr>
		<td class="alt2"><a href="calendar.php?$session[sessionurl]do=getday&amp;day=$today&amp;sb=1"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/birthday.gif" alt="$vbphrase[view_birthdays]" border="0" /></a></td>
		<td class="alt1" width="100%"><div class="smallfont">$birthdays</div></td>
	</tr>
</tbody>
<!-- end today's birthdays -->
</if>
$template_hook[forumhome_wgo_pos4]
<if condition="$show['upcomingevents']">
<tbody>
	<tr>
		<td class="thead" colspan="2">
			<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_events')"><img id="collapseimg_forumhome_events" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_forumhome_events].gif" alt="" border="0" /></a>
			<if condition="$show['todaysevents']">$vbphrase[todays_events]<else /><phrase 1="$vboptions[showevents]">$vbphrase[upcoming_events_for_the_next_x_days]</phrase></if>
		</td>
	</tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_events" style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_events]">
	<tr>
		<td class="alt2"><a href="calendar.php$session[sessionurl_q]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/calendar.gif" alt="$vbphrase[calendar]" border="0" /></a></td>
		<td class="alt1" width="100%"><div class="smallfont">$upcomingevents</div></td>
	</tr>
</tbody>
</if>
$template_hook[forumhome_wgo_pos5]
</table>
<br />
<!-- end what's going on box -->

<!-- icons and login code -->
<table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%">
<tr valign="bottom">
	<td>
		<table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0">
		<tr>
			<td><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_new.gif" alt="$vbphrase[contains_new_posts]" border="0" /></td>
			<td class="smallfont">&nbsp; $vbphrase[forum_contains_new_posts]</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_old.gif" alt="$vbphrase[contains_no_new_posts]" border="0" /></td>
			<td class="smallfont">&nbsp; $vbphrase[forum_contains_no_new_posts]</td>
		</tr>
		<if condition="$vboptions['showlocks']">
		<tr>
			<td><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_old_lock.gif" alt="$vbphrase[a_closed_forum]" border="0" /></td>
			<td class="smallfont">&nbsp; $vbphrase[forum_is_closed_for_posting]</td>
		</tr>
		</if>
		</table>
	</td>
	<if condition="!$show['guest']">
		<!-- member logout -->
		<td align="$stylevar[right]"><a href="login.php?$session[sessionurl]do=logout&amp;logouthash=$bbuserinfo[logouthash]"  onclick="return log_out('$vbphrase[sure_you_want_to_log_out]')"><phrase 1="$bbuserinfo[username]">$vbphrase[log_out_x]</phrase></a></td>
		<!-- end member logout -->
	</if>
</tr>
</table>
<!-- / icons and login code -->

$footer
</body>