Witam,

Ostatnio modyfikowałem FORUMHOME i tak bardzo się zgubiłem przy modyfikacji, że wyskoczył mi błąd. Sprawdzałem w notepadzie i na moje oko nie powinno być błędów. Wyskakuje komunikat o niezamkniętym </if> natomiast gdy wstawię </if> przy danej linii błędu to pojawia się błąd, że tym razem w linii 310 nie został zamknięty i później błąd w linii 304 itd itd.

Kod mojego FORUMHOME:

Kod:
$stylevar[htmldoctype]
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="$stylevar[textdirection]" 

lang="$stylevar[languagecode]">
<head>
	<!-- no cache headers -->
	<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
	<meta http-equiv="Expires" content="-1" />
	<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
	<!-- end no cache headers -->
	$headinclude
	<title><phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[x_powered_by_vbulletin]</phrase></title>
</head>
<body>
$header
$navbar<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr valign="top">
<td id="sidebar">

<h2>Panel Użytkownika</h2>
<div class="box">
	<div class="box_str">
	<if condition="$show['member']">
		<div class="smallfont">
			<strong><phrase 1="$bbuserinfo[username]" 

2="member.php?$session[sessionurl]u=$bbuserinfo

[userid]">$vbphrase[welcome_x_link_y]</phrase></strong><br />
			<phrase 1="$pmbox[lastvisitdate]" 

2="$pmbox[lastvisittime]">$vbphrase[last_visited_x_at_y]</phrase>
	
			<if condition="$show['notifications'] AND $show['popups']">
				<div><span id="notifications"><a 

href="usercp.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase

[your_notifications]:</a> <strong>$notifications_total</strong></span></div>
				<script type="text/javascript"> vBmenu.register("notifications"); 

</script>
			<else /><if condition="$show['pmstats']">
				<div><phrase 1="$vbphrase[unread_x_nav_compiled]" 

2="$vbphrase[total_x_nav_compiled]" 

3="$session[sessionurl_q]">$vbphrase[private_messages_nav]</phrase></div>
			</if></if>
	
			<if condition="$show['pmwarning']"><div><strong><phrase 1="$vbphrase

[pmpercent_nav_compiled]">$vbphrase[your_pm_box_is_x_full]</phrase></strong></div></if>
		</div>
	<else />
		<!-- login form -->
		<form action="login.php?do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, 

vb_login_md5password, 

vb_login_md5password_utf, $show[nopasswordempty])">
		<script type="text/javascript" 

src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
		<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
		<tr>
			<td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label 

for="navbar_username"><strong>Nick</strong></label></td>
			<td><input type="text" class="bginput" name="vb_login_username" 

id="navbar_username" size="16" 

accesskey="u" tabindex="101" value="$vbphrase[username]" onfocus="if (this.value == 

'$vbphrase[username]') this.value = '';" 

/></td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="smallfont"><label 

for="navbar_password"><strong>$vbphrase[password]</strong></label></td>
			<td><input type="password" class="bginput" name="vb_login_password" 

id="navbar_password" size="16" 

tabindex="102" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="smallfont" nowrap="nowrap"><input type="checkbox" name="cookieuser" 

value="1" 

tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" /></td>
			<td align="$stylevar[right]"><input type="submit" class="button" 

value="$vbphrase[log_in]" 

tabindex="104" title="$vbphrase[enter_username_to_login_or_register]" accesskey="s" /></td>
		</tr>
		</table>
		<input type="hidden" name="s" value="$session[sessionhash]" />
		<input type="hidden" name="securitytoken" value="$bbuserinfo[securitytoken]" />
		<input type="hidden" name="do" value="login" />
		<input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
		<input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
		</form>
		<!-- / login form -->
</if>
	</div>
</div>
<h2>Reklama</h2>
<div class="box">
	<div class="box_str">
		<div align="center"><a href="www.vbskinworks.com"><img 

src="$stylevar[imgdir_misc]/vbsw125.jpg" alt="Style by 

vBSkinworks" border="0" /></a></div>		
	</div>
</div>
<h2>Statystyki</h2>
<div class="box">
	<div class="box_str">
		<div>
			<div>$vbphrase[threads]: <strong>$totalthreads</strong></div>
			<div>$vbphrase[posts]: <strong>$totalposts</strong></div>
			<div>$vbphrase[members]: <strong>$numbermembers</strong></div>
		<if condition="$show['activemembers']">
			<div>$vbphrase[active_members]: <strong>$activemembers</strong></div>

		</if>
		</div>
		<br />
		<div>Aktualnie na forum jest <strong>$totalonline</strong> gości</div>
	</div>
</div>
<h2>Ostatnie Tematy</h2>
<div class="box">
	<div class="box_str">
		<div>
			<script type="text/javascript" src="external.php?type=js"></script> 
<script language="" type="text/javascript">
<!--
for (var x in threads)
{
document.writeln("<strong>&raquo;&nbsp<a href=\"showthread.php?t="+threads[x].threadid+"\">"+threads

[x].title+"</a></strong><br />(Posted By: "+threads[x].poster+")<br /><br />");
}
//-->
</script>
		</div>
	</div>
</div>

	</td>
<td id="content">

<if condition="$show['guest']">
<!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" 

border="0" width="100%" 

align="center">
<tr>
	<td class="tcat"><phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[welcome_to_the_x]</phrase></td>
</tr>
<tr>
	<td class="alt1">
		<phrase 1="faq.php$session[sessionurl_q]" 2="register.php$session[sessionurl_q]"><img 

src="http://www.board.gamingspace.pl/images/GS.jpg" border="0"><br><br>GamingSpace.pl - Nowoczesny 

Serwis poświęcony turniejom online. Wzorujemy się na regulaminach z ESL, jednak idea jaką chcemy 

stworzyć całkowicie odbiega od ESL.eu.<br>Dołącz do nas, a zapewniam, że nie zawiedziesz się ! 

<br><br>Na początek obowiązkowo zapoznaj się z tym działem - <a 

href="http://www.board.gamingspace.pl/info-dla-nowych-graczy-3">http://www.board.gamingspace.pl/info-dla

-nowych-graczy-3</a>
<br><br>
Dokładny opis naszego serwisu oraz funkcji dostępnych na forum można znaleźć w dziale: "Info dla nowego 

gracza".<br>Dodam jeszcze, że za aktywność na forum tj pisanie postów, poradników etc zbierasz punkty, 

które potem możesz wymienić na atrakcyjne nagrody. Jest także organizowana ogromna ilość turniejów 

sponsorowanych oraz konkursów !

<br><br>
Więcej informacji o nas pod tym <a 

href="http://www.gamingspace.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=173:Start-Serwisu-GamingSpa

ce-pl&catid=57:frontpage"><b>LINKIEM</b></a>. Całkowity dostęp uzyskasz po rejestracji.
<br><br>
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących serwisu proszę śmiało pisać pod moje GG: 7723187
<br><br><a href="http://portfoliowebmastera.pl">Portfolio Webmastera</a> - Polecam

</phrase>
	</td>
</tr>
</table>
<!-- / guest welcome message -->
<br />
</if>

<!-- main -->
$forumbits
$forumhome_markread_script
<!-- /main -->
	</td>
</tr>
</table>
<br><!-- what's going on box -->
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" 

border="0" width="100%" align="center">
<thead>
	<tr>
		<td class="tcat" colspan="2">$vbphrase[whats_going_on]</td>
	</tr>
</thead>
$template_hook[forumhome_wgo_pos1]
<if condition="$show['loggedinusers']">
<!-- logged-in users -->
<tbody>
	<tr>
		<td class="thead" colspan="2">
			<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return 

toggle_collapse('forumhome_activeusers')"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" 

src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_forumhome_activeusers].gif" alt="" 

border="0" /></a>
			<a 

href="online.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[currently_active_users]</a>: $totalonline (<phrase 

1="$numberregistered" 2="$numberguest">$vbphrase[x_members_and_y_guests]</phrase>)
		</td>
	</tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_activeusers]">
	<tr>
		<td class="alt2"><a href="online.php$session[sessionurl_q]"><img 

src="$stylevar[imgdir_misc]/whos_online.gif" alt="$vbphrase[view_whos_online]" border="0" /></a></td>
		<td class="alt1" width="100%">
			<div class="smallfont">
				<div style="white-space: nowrap"><phrase 1="$recordusers" 

2="$recorddate" 3="$recordtime">$vbphrase[most_users_ever_online_was_x_y_at_z]</phrase></div>
				<div>$activeusers</div>
			</div>
		</td>
	</tr>
</tbody>
<!-- end logged-in users -->
</if>
$template_hook[forumhome_wgo_pos2]
<tbody>
	<tr>
		<td class="thead" colspan="2">
			<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return 

toggle_collapse('forumhome_stats')"><img id="collapseimg_forumhome_stats" 

src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_forumhome_stats].gif" alt="" 

border="0" /></a>
			<phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[x_statistics]</phrase>
		</td>
	</tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_stats]">
	<tr>
		<td class="alt2"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/stats.gif" alt="<phrase 

1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[x_statistics]</phrase>" border="0" /></td>
		<td class="alt1" width="100%">
		<div class="smallfont">
			<div>
				$vbphrase[threads]: $totalthreads,
				$vbphrase[posts]: $totalposts,
				$vbphrase[members]: $numbermembers<if 

condition="$show['activemembers']">,
					<span title="<phrase 

1="$vboptions[activememberdays]">$vbphrase[within_the_last_x_days]</phrase>">$vbphrase[active_members]: 

$activemembers</span>
				</if>
			</div>
			<div><phrase 1="member.php?$session[sessionurl]u=$newuserid" 

2="$newusername">$vbphrase[welcome_to_our_newest_member_x]</phrase></div>
			$template_hook[forumhome_wgo_stats]
		</div>
		</td>
	</tr>
</tbody>
$template_hook[forumhome_wgo_pos3]
<if condition="$show['birthdays']">
<!-- today's birthdays -->
<tbody>
	<tr>
		<td class="thead" colspan="2">
			<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return 

toggle_collapse('forumhome_birthdays')"><img id="collapseimg_forumhome_birthdays" 

src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_forumhome_birthdays].gif" alt="" 

border="0" /></a>
			$vbphrase[todays_birthdays]
		</td>
	</tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_birthdays" style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_birthdays]">
	<tr>
		<td class="alt2"><a 

href="calendar.php?$session[sessionurl]do=getday&amp;day=$today&amp;sb=1"><img 

src="$stylevar[imgdir_misc]/birthday.gif" alt="$vbphrase[view_birthdays]" border="0" /></a></td>
		<td class="alt1" width="100%"><div class="smallfont">$birthdays</div></td>
	</tr>
</tbody>
<!-- end today's birthdays -->
</if>
$template_hook[forumhome_wgo_pos4]
<if condition="$show['upcomingevents']">
<tbody>
	<tr>
		<td class="thead" colspan="2">
			<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return 

toggle_collapse('forumhome_events')"><img id="collapseimg_forumhome_events" 

src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_forumhome_events].gif" alt="" 

border="0" /></a>
			<if condition="$show['todaysevents']">$vbphrase[todays_events]<else /><phrase 

1="$vboptions[showevents]">$vbphrase[upcoming_events_for_the_next_x_days]</phrase></if>
		</td>
	</tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_events" style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_events]">
	<tr>
		<td class="alt2"><a href="calendar.php$session[sessionurl_q]"><img 

src="$stylevar[imgdir_misc]/calendar.gif" alt="$vbphrase[calendar]" border="0" /></a></td>
		<td class="alt1" width="100%"><div class="smallfont">$upcomingevents</div></td>
	</tr>
</tbody>
</if>
$template_hook[forumhome_wgo_pos5]
</table>
<br />
<!-- end what's going on box -->


$searchcloud


$footer</body>
</html>
Jeśli ktoś łaskaw mógłby mi pomóc byłbym bardzo wdzięczny