W jaki sposób używać zmiennych, które są w templatkach w pliku php.
Chodzi o to, że mamy np. w postbit zmienną: $post[postdate]
i w jaki sposób użyć jej w pliku php?

Plik php tworzę poprzez System Wtyczek
Kod php:
ob_start();
   include(
'nazwaPliku.php');
   
$zmiennaob_get_contents();
ob_end_clean(); 
następnie w szablonie chce użyć $zmienna (czyli wykonać plik php), ale w tym właśnie pliku chciałbym mieć dostęp do $post[postdate].

Jak można to osiągnąć?