Jak umieścić obrazek płci przy nicku oraz jak wymusić na każdym użytkowniku wybór płci?