• Rejestracja
vBHELP.pl - polskie wsparcie vBulletin
 1. #1
  Gontar jest nieaktywny Początkujący
  Dołączył
  paź 2009
  Posty
  2

  Domyślnie Szybkie Menu

  Witam mam taki problem:
  w navbarze gdy klikam na szukaj to menu się nie rozwija tylko wskakuje na strone .../search.php
  a gdy kliknę w szybkie menu to strona się odświeża a cała zawartość szybkiego menu wyświetla się w navbarze... hmm

  bardzo prosiłbym o pomoc.

  Tutaj kod navbar:
  Kod:
  <!-- nav buttons bar -->
  <div id="thenav"><img src="{IF}/misc/navbar_right.gif" class="fright" alt="" /><img src="{IF}/misc/navbar_left.gif" class="fleft" alt="" />
  <div style="padding-top: 18px; text-align: center;">
  <if condition="$show['member']"><a href="usercp.php$session[sessionurl_q]" onmouseover="document.images.usercplink.src='{IF}/misc/usercp_over.gif'" onmouseout="document.images.usercplink.src='{IF}/misc/usercp.gif'"><img src="{IF}/misc/usercp.gif" id="usercplink" alt="" /></a></if>
  <if condition="$show['registerbutton']"><a href="register.php$session[sessionurl_q]" rel="nofollow" onmouseover="document.images.registerlink.src='{IF}/misc/register_over.gif'" onmouseout="document.images.registerlink.src='{IF}/misc/register.gif'"><img src="{IF}/misc/register.gif" id="registerlink" alt="" /></a></if>
  <a href="faq.php$session[sessionurl_q]" accesskey="5" onmouseover="document.images.faqlink.src='{IF}/misc/faq_over.gif'" onmouseout="document.images.faqlink.src='{IF}/misc/faq.gif'"><img src="{IF}/misc/faq.gif" id="faqlink" alt="" /></a>
  <a href="memberlist.php$session[sessionurl_q]" onmouseover="document.images.memberslink.src='{IF}/misc/members_over.gif'" onmouseout="document.images.memberslink.src='{IF}/misc/members.gif'"><img src="{IF}/misc/members.gif" id="memberslink" alt="" /></a>
  <span id="navbar_search"><a href="search.php$session[sessionurl_q]" accesskey="4" rel="nofollow" onmouseover="document.images.searchlink.src='{IF}/misc/search_over.gif'" onmouseout="document.images.searchlink.src='{IF}/misc/search.gif'"><img src="{IF}/misc/search.gif" id="searchlink" alt="" /></a></span>
  <if condition="$show['quicksearch']"><script type="text/javascript">vbmenu_register("navbar_search",1);</script></if><if condition="$show['member']"><span id="usercptools"><a href="$show[nojs_link]#usercptools" onmouseover="document.images.quicklink.src='{IF}/misc/quicklinks_over.gif'" onmouseout="document.images.quicklink.src='{IF}/misc/quicklinks.gif'"><img src="{IF}/misc/quicklinks.gif" id="quicklink" alt="" /></a></span>
  <script type="text/javascript">vbmenu_register("usercptools",1);</script></if>
  </div>
  </div>
  <div id="content-border">
  $spacer_open
  <br />
  <!-- breadcrumb, login, pm info -->
  <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
  	<td class="alt1" width="100%">
  		<if condition="is_array($navbits)">
  			<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  			<tr valign="bottom">
  				<td><a href="#" onclick="history.back(1); return false;"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/navbits_start.gif" alt="$vbphrase[go_back]" border="0" /></a></td>
  				<td>&nbsp;</td>
  				<td width="100%"><span class="navbar"><a href="$vboptions[forumhome].php$session[sessionurl_q]" accesskey="1">$vboptions[bbtitle]</a></span> $navbits[breadcrumb]</td>
  			</tr>
  			<tr>
  				<td class="navbar" style="font-size:10pt; padding-top:1px" colspan="3"><if condition="$_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_misc]/navbits_finallink_$stylevar[textdirection].gif" alt="" border="0" /><else /><a href="$navbar_reloadurl"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_misc]/navbits_finallink_$stylevar[textdirection].gif" alt="$vbphrase[reload_this_page]" border="0" /></a></if> <strong>$navbits[lastelement]</strong></td>
  			</tr>
  			</table>
  		<else />
  			<div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="$vboptions[forumhome].php$session[sessionurl_q]" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_misc]/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>$vboptions[bbtitle]</strong></div>
  		</if>
  	</td>
  <if condition="$show['member']">
  	<td class="alt2" nowrap="nowrap">
  	<div class="smallfont">
  		<strong><phrase 1="$bbuserinfo[username]" 2="member.php?$session[sessionurl]u=$bbuserinfo[userid]">$vbphrase[welcome_x_link_y]</phrase></strong><br />
  		<phrase 1="$pmbox[lastvisitdate]" 2="$pmbox[lastvisittime]">$vbphrase[last_visited_x_at_y]</phrase>
  
  		<if condition="$show['notifications']">
  			<div><span id="notifications"><a href="usercp.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[your_notifications]:</a> <strong>$notifications_total</strong></span></div>
  			<if condition="$show['popups']">
  				<script type="text/javascript"> vBmenu.register("notifications"); </script>
  			<else />
  				<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_notifications_nopopups.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
  				<script type="text/javascript"> vBulletin.register_control("vB_Notifications_NoPopups", "notifications"); </script>
  			</if>
  		<else /><if condition="$show['pmstats']">
  			<div><phrase 1="$vbphrase[unread_x_nav_compiled]" 2="$vbphrase[total_x_nav_compiled]" 3="$session[sessionurl_q]">$vbphrase[private_messages_nav]</phrase></div>
  		</if></if>
  
  		<if condition="$show['pmwarning']"><div><strong><phrase 1="$vbphrase[pmpercent_nav_compiled]">$vbphrase[your_pm_box_is_x_full]</phrase></strong></div></if>
  	</div>
  	</td>
  <else />
  	<td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
  		<!-- login form -->
  		<form action="login.php?do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, $show[nopasswordempty])">
  		<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
  		<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
  		<tr>
  			<td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">$vbphrase[username]</label></td>
  			<td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="$vbphrase[username]" onfocus="if (this.value == '$vbphrase[username]') this.value = '';" /></td>
  			<td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" />$vbphrase[remember_me]</label></td>
  		</tr>
  		<tr>
  			<td class="smallfont"><label for="navbar_password">$vbphrase[password]</label></td>
  			<td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" tabindex="102" /></td>
  			<td><input type="submit" class="button" value="$vbphrase[log_in]" tabindex="104" title="$vbphrase[enter_username_to_login_or_register]" accesskey="s" /></td>
  		</tr>
  		</table>
  		<input type="hidden" name="s" value="$session[sessionhash]" />
  		<input type="hidden" name="securitytoken" value="$bbuserinfo[securitytoken]" />
  		<input type="hidden" name="do" value="login" />
  		<input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
  		<input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
  		</form>
  		<!-- / login form -->
  	</td>
  </if>
  </tr>
  </table>
  <!-- / breadcrumb, login, pm info -->
  
  <!-- nav buttons bar -->
  <div class="tborder" style="padding:$stylevar[cellspacing]px; border-top-width:0px">
  	<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
  	<tr align="center">
  		<if condition="$show['member']">
  			<td class="vbmenu_control"><a href="usercp.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[user_cp]</a></td>
  		</if>
  		<if condition="$show['registerbutton']">
  			<td class="vbmenu_control"><a href="register.php$session[sessionurl_q]" rel="nofollow">$vbphrase[register]</a></td>
  		</if>
  		$template_hook[navbar_buttons_left]
  		<td class="vbmenu_control"><a rel="help" href="faq.php$session[sessionurl_q]" accesskey="5">$vbphrase[faq]</a></td>
  		<if condition="$show['communitylink'] AND $show['popups']">
  			<td class="vbmenu_control"><a id="community" href="$show[nojs_link]#community" rel="nofollow" accesskey="6">$vbphrase[community]</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("community"); </script></td>
  		<else />
  			<if condition="$show['memberslist']">
  				<td class="vbmenu_control"><a href="memberlist.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[members_list]</a></td>
  			</if>
  			<if condition="$show['quick_links_groups']">
  				<td class="vbmenu_control"><a href="group.php?$session[sessionurl]">$vbphrase[social_groups]</a></td>
  			</if>
  		</if>
  		<td class="vbmenu_control"><a href="calendar.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[calendar]</a></td>
  		<if condition="$show['popups']">
  			<if condition="$show['searchbuttons']">
  				<if condition="$show['member']">
  				<td class="vbmenu_control"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=getnew" accesskey="2">$vbphrase[new_posts_nav]</a></td>
  				<else />
  				<td class="vbmenu_control"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=getdaily" accesskey="2">$vbphrase[todays_posts]</a></td>
  				</if>				
  				<td class="vbmenu_control"><a id="navbar_search" href="search.php$session[sessionurl_q]" accesskey="4" rel="nofollow">$vbphrase[search]</a> <if condition="$show['quicksearch']"><script type="text/javascript"> vbmenu_register("navbar_search", true); </script></if></td>
  			</if>
  			<if condition="$show['member']">
  				<td class="vbmenu_control"><a id="usercptools" href="$show[nojs_link]#usercptools" accesskey="3">$vbphrase[quick_links]</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("usercptools", true); </script></td>
  			</if>
  		<else />
  			<if condition="$show['searchbuttons']">
  				<td class="vbmenu_control"><a href="search.php$session[sessionurl_q]" accesskey="4">$vbphrase[search]</a></td>
  				<if condition="$show['member']">
  				<td class="vbmenu_control"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=getnew" accesskey="2">$vbphrase[new_posts_nav]</a></td>
  				<else />
  				<td class="vbmenu_control"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=getdaily" accesskey="2">$vbphrase[todays_posts]</a></td>
  				</if>
  			</if>
  			<td class="vbmenu_control"><a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]do=markread" rel="nofollow">$vbphrase[mark_forums_read]</a></td>
  			<if condition="$show['member']">
  				<td class="vbmenu_control"><a href="#" onclick="window.open('misc.php?$session[sessionurl]do=buddylist&amp;focus=1','buddylist','statusbar=no,menubar=no,toolbar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,width=250,height=300'); return false;">$vbphrase[open_contacts]</a></td>
  			</if>			
  		</if>
  		$template_hook[navbar_buttons_right]
  		<if condition="$show['member']">
  			<td class="vbmenu_control"><a href="login.php?$session[sessionurl]do=logout&amp;logouthash=$bbuserinfo[logouthash]" onclick="return log_out('$vbphrase[sure_you_want_to_log_out]')">$vbphrase[log_out]</a></td>
  		</if>
  		</tr>
  	</table>
  </div>
  <!-- / nav buttons bar -->
  
  <br />
  
  <if condition="$show['notices']">
  <form action="profile.php?do=dismissnotice" method="post" id="notices">
  <input type="hidden" name="do" value="dismissnotice" />
  <input type="hidden" name="securitytoken" value="$bbuserinfo[securitytoken]" />
  <input type="hidden" id="dismiss_notice_hidden" name="dismiss_noticeid" value="" />
  <input type="hidden" name="url" value="$return_link" />
  	<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
  	<tr>
  		<td class="thead">$vbphrase[notices]</td>
  	</tr>
  	<tr>
  		<td class="alt1">
  			$notices
  		</td>
  	</tr>
  	</table>
  	<br />
  </form>
  </if>
  
  <if condition="$show['forumdesc']">
  	<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
  	<tr>
  		<td class="alt1" width="100%"><strong>$foruminfo[title]</strong> <span class="smallfont">$foruminfo[description]</span></td>
  	</tr>
  	</table>
  	<br />
  </if>
  
  <if condition="$show['popups']">
  <!-- NAVBAR POPUP MENUS -->
  
  	<if condition="$show['communitylink']">
  	<!-- community link menu -->
  	<div class="vbmenu_popup" id="community_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="$stylevar[left]">
  		<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
  		<tr><td class="thead">$vbphrase[community_links]</td></tr>
  		$template_hook[navbar_community_menu_start]
  		<if condition="$show['quick_links_groups']">
  					<tr><td class="vbmenu_option"><a href="group.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[social_groups]</a></td></tr>
  		</if>
  		<if condition="$show['quick_links_albums']">
  					<tr><td class="vbmenu_option"><a href="album.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[pictures_and_albums]</a></td></tr>
  		</if>
  		<if condition="$bbuserinfo['userid']">
  		<tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=buddylist"><if condition="$show['friends_and_contacts']">$vbphrase[contacts_and_friends]<else />$vbphrase[contacts]</if></a></td></tr>
  		</if>
  		<if condition="$show['memberslist']">
  		<tr><td class="vbmenu_option"><a href="memberlist.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[members_list]</a></td></tr>
  		</if>
  		$template_hook[navbar_community_menu_end]
  		</table>
  	</div>
  	<!-- / community link menu -->
  	</if>
  	
  	<if condition="$show['searchbuttons']">
  	<!-- header quick search form -->
  	<div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="$stylevar[left]">
  		<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
  		<tr>
  			<td class="thead">$vbphrase[search_forums]</td>
  		</tr>
  		<tr>
  			<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
  				<form action="search.php?do=process" method="post">
  
  					<input type="hidden" name="do" value="process" />
  					<input type="hidden" name="quicksearch" value="1" />
  					<input type="hidden" name="childforums" value="1" />
  					<input type="hidden" name="exactname" value="1" />
  					<input type="hidden" name="s" value="$session[sessionhash]" />
  					<input type="hidden" name="securitytoken" value="$bbuserinfo[securitytoken]" />
  					<div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="$vbphrase[go]" tabindex="1004" /></div>
  					<div style="margin-top:$stylevar[cellpadding]px">
  						<label for="rb_nb_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_nb_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />$vbphrase[show_threads]</label>
  						&nbsp;
  						<label for="rb_nb_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_nb_sp1" tabindex="1003" />$vbphrase[show_posts]</label>
  					</div>
  				</form>
  			</td>
  		</tr>
  		<if condition="$vboptions[threadtagging]">
  		<tr>
  			<td class="vbmenu_option"><a href="tags.php$session[sessionurl_q]" rel="nofollow">$vbphrase[tag_search]</a></td>
  		</tr>
  		</if>
  		<tr>
  			<td class="vbmenu_option"><a href="search.php$session[sessionurl_q]" accesskey="4" rel="nofollow">$vbphrase[advanced_search]</a></td>
  		</tr>
  		$template_hook[navbar_search_menu]
  		</table>
  	</div>
  	<!-- / header quick search form -->
  	</if>
  	
  	<if condition="$show['member']">
  	<!-- user cp tools menu -->
  	<div class="vbmenu_popup" id="usercptools_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="$stylevar[left]">
  		<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
  
  		<tr><td class="thead">$vbphrase[quick_links]</td></tr>
  		<if condition="$vboptions['enablesearches']"><tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=getdaily">$vbphrase[todays_posts]</a></td></tr></if>
  		<tr><td class="vbmenu_option"><a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]do=markread">$vbphrase[mark_forums_read]</a></td></tr>
  		<tr><td class="vbmenu_option"><a href="#" onclick="window.open('misc.php?$session[sessionurl]do=buddylist&amp;focus=1','buddylist','statusbar=no,menubar=no,toolbar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,width=250,height=300'); return false;">$vbphrase[open_contacts]</a></td></tr>
  		$template_hook[navbar_quick_links_menu_pos1]
  		$template_hook[navbar_quick_links_menu_pos2]
  
  		<tr><td class="thead"><a href="usercp.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[user_control_panel]</a></td></tr>
  		<if condition="$show['siglink']"><tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=editsignature">$vbphrase[edit_signature]</a></td></tr></if>
  		<!--<if condition="$show['avatarlink']"><tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=editavatar">$vbphrase[edit_avatar]</a></td></tr></if>-->
  		<tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=editprofile">$vbphrase[edit_your_details]</a></td></tr>
  		<tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=editoptions">$vbphrase[edit_options]</a></td></tr>
  		$template_hook[navbar_quick_links_menu_pos3]
  
  		<tr><td class="thead">$vbphrase[miscellaneous]</td></tr>
  		<if condition="$show['pmmainlink']"><tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php$session[sessionurl_q]" rel="nofollow">$vbphrase[private_messages]</a></td></tr></if>
  		<tr><td class="vbmenu_option"><a href="subscription.php$session[sessionurl_q]" rel="nofollow">$vbphrase[subscribed_threads]</a></td></tr>
  		<tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$bbuserinfo[userid]">$vbphrase[your_profile]</a></td></tr>
  		<if condition="$show['wollink']"><tr><td class="vbmenu_option"><a href="online.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[whos_online]</a></td></tr></if>
  		$template_hook[navbar_quick_links_menu_pos4]
  
  		</table>
  	</div>
  	<!-- / user cp tools menu -->
  
  	</if>
  <!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->
  
  <!-- PAGENAV POPUP -->
  	<div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display:none">
  		<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
  		<tr>
  			<td class="thead" nowrap="nowrap">$vbphrase[go_to_page]</td>
  		</tr>
  		<tr>
  			<td class="vbmenu_option" title="nohilite">
  			<form action="$vboptions[forumhome].php" method="get" onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form">
  				<input type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px" size="4" />
  				<input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn" value="$vbphrase[go]" />
  			</form>
  			</td>
  		</tr>
  		</table>
  	</div>
  <!-- / PAGENAV POPUP -->
  </if>
  
  <if condition="$show['member'] AND 	$notifications_total">
  <!-- notifications menu -->
  <div class="vbmenu_popup" id="notifications_menu" style="display:none">
  	<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
  	<tr><td class="thead" colspan="2">$vbphrase[your_notifications]</td></tr>
  	$notifications_menubits
  	</table>
  </div>
  <!-- / notifications menu -->
  </if>
  
  $ad_location[ad_navbar_below]
  Ostatnio edytowane przez Gontar ; 19.10.2009 o 21:01 2. #2
  Awatar pitu
  pitu jest nieaktywny Advanced Member
  Dołączył
  mar 2008
  Posty
  723
  Przydatne posty
  3

  Domyślnie

  Zobacz tutaj:
  ACP>Opcje vBulletin>Ustawienia języków i stylów:
  Używać Dynamicznego Popup Menu?
  Powinno być na TAK
  Masz problem? Pisz na forum, a nie na PW, GG! Na GG oraz PW przyjmuje jedynie indywidualne zlecenia.
  _____________________________________

  Zajmuję się:
  -instalacją vBulletin
  -przenoszeniem na inny serwer
  -aktualizacją do nowszej wersji forum oraz modyfikacji
  -instalacją aktualizacji/styli
  -wszelkiego rodzaju pracami związanymi ze skryptem vBulletin

  Więcej szczegółów na PW - Klik


 3. #3
  Gontar jest nieaktywny Początkujący
  Dołączył
  paź 2009
  Posty
  2

  Domyślnie

  jest i było ustawione na tak...


Podobne wątki

 1. Problem z menu forum ( szybkie linki )
  By Bester in forum Pytania i problemy
  Odpowiedzi: 5
  Ostatni post / autor: 17.07.2010, 12:49
 2. Szybkie wyszukiwanie w danym forum
  By krem in forum Pytania i problemy
  Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 03.06.2010, 15:00
 3. Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 15.02.2010, 17:48
 4. Mod na szybkie karanie i banowanie
  By bliker in forum vBulletin 3
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 03.03.2009, 01:01
 5. Szybkie menu
  By creative in forum Pytania i problemy
  Odpowiedzi: 8
  Ostatni post / autor: 08.08.2008, 18:58
Chmurka.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67