Witam, nie mogę ustawić avatara żeby był na swoim miejscu, więc proszę was o pomoc


postbit_legacy mój

Kod php:
{vb:raw template_hook.postbit_start
<
li class="postbitlegacy postbitim" id="post_{vb:raw post.postid}"
<!-- 
see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles --> 

    <
div class="posthead"
        <
label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"
        <
span class="postdate {vb:raw post.statusicon}"
        <
vb:if condition="$show['announcement']"
        <
span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span
        <
vb:else /> 
        <
span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span
        </
vb:if> 
        </
span
        </
label
        <
span class="nodecontrols"
        <
vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid']"
            <
a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a> 
        
</vb:if> 
        <
vb:if condition="$show['inlinemod']"
            <
input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" /> 
        </
vb:if> 
        </
span
    </
div
    <
div class="postdetails"
        <
div class="userinfo"
            <
center><div class="username_container"
<
div class="eti_postbit"
            <
vb:if condition="$post['userid']"
                {
vb:raw memberaction_dropdown
                 
            <
vb:else /> 
                <
span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span
            </
vb:if></div
            </
div
            {
vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left
            <
vb:if condition="$show['avatar']"><div class="eti_postbit"
            <
class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}"
                <
img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" /> 
            </
a
            </
div> </vb:if> 
<
div class="eti_postbit"
{
vb:raw post.usertitle}</div>   
<
div class="eti_postbit"
<
vb:if condition="$post['rank']"
{
vb:raw post.rank}</vb:if></div
</
center

<
div class="eti_postbit"
User ID: {vb:raw post.userid}</div>  
<
div class="eti_postbit"
Status: {vb:raw post.onlinestatus}</div>  

            <
vb:if condition="$post['userid']"
             
    <
vb:if condition="$post['joindate']">  
<
div class="eti_postbit"
{
vb:rawphrase join_date} : {vb:raw post.joindate
</
div></vb:if> 

<
vb:if condition="$post['field2']"> <div class="eti_postbit"
 {
vb:rawphrase location_perm} : {vb:raw post.field2
</
div></vb:if> 

<
vb:if condition="$post['age']"> <div class="eti_postbit"
{
vb:rawphrase age} : {vb:raw post.age}</div
</
vb:if> 

<
div class="eti_postbit"
{
vb:rawphrase 'posts'} : {vb:raw post.posts
{
vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts
                </
div
<
div class="eti_postbit"
{
vb:rawphrase blog_entries} : <a href="{vb:link blog, {vb:raw post}, null, 'userid', 'blog_title'}">{vb:raw post.entries}</a></div

<
div class="eti_postbit"
{
vb:rawphrase dl2_downloads} : {vb:raw post.dl2_downloads
<
dd>{vb:rawphrase dl2_uploads} : {vb:raw post.dl2_uploads}</dd></div

<
div class="eti_postbit"
<
vb:if condition="$post['userid']"
    {
vb:rawphrase post_thanks_thanks} : {vb:raw post.post_thanks_user_amount_formatted
    <
vb:if condition="$post['post_thanks_thanked_times'] == 1"
        <
dd>{vb:rawphrase post_thanks_time_post}</dd
    <
vb:elseif condition="$post['post_thanks_thanked_posts'] == 1" /> 
        <
dd>{vb:rawphrase post_thanks_times_post, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}}</dd
    <
vb:else /> 
        <
dd>{vb:rawphrase post_thanks_times_posts, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}, {vb:raw post.post_thanks_thanked_posts_formatted}}</dd
    </
vb:if> 
</
vb:if> 
</
div>  
<
div class="eti_postbit"
<
vb:if condition="$show['reppower']"
     {
vb:rawphrase reppower} : {vb:raw post.reppower
                        </
vb:if> 
<
vb:if condition="$show['reputation']">  
                <
span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reputationdisplay}</span
</
div
            </
vb:if> 
                <
vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']"
                <
dl class="user_rep"
                    <
vb:if condition="$show['infraction']"
                    <
dt>{vb:rawphrase infractions}</dt>  
                    <
dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd
                    </
vb:if> 
                    <
vb:if condition="$show['reputation']">               
                </
dl
                </
vb:if></vb:if> 
                {
vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right
                <
div class="imlinks"
                    {
vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon

             
</
div
            </
vb:if> 
        </
div

        <
div class="postbody"

<
div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>"
     

{
vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start
                <
vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']"
                <
h2 class="title icon icon{vb:raw post.iconid}"
                    {
vb:raw post.title
                </
h2
                </
vb:if> 


                        <
vb:if condition="$post['isfirstshown']"
                            {
vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start
                            {
vb:raw ad_location.thread_first_post_content
                        </
vb:if> 
                        <
vb:if condition="$post['islastshown']"
                            {
vb:raw ad_location.thread_last_post_content
                        </
vb:if> 
                <
div class="content<vb:if condition="$post['isfirstshown'] || $post['islastshown']"></vb:if>"
                    <
div id="post_message_{vb:raw post.postid}"
                        <
blockquote class="postcontent restore "
                            {
vb:raw post.message
                        </
blockquote
                    </
div

                    <
vb:if condition="$show['attachments']"
                        <
div class="attachments"

                        <
vb:if condition="$show['thumbnailattachment']"
                            <
fieldset class="postcontent"
                                <
legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend
                                {
vb:raw post.thumbnailattachments
                            </
fieldset
                        </
vb:if> 

                        <
vb:if condition="$show['imageattachment']"
                            <
fieldset class="postcontent"
                                <
legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend
                                {
vb:raw post.imageattachments
                            </
fieldset
                        </
vb:if> 

                        <
vb:if condition="$show['imageattachmentlink']"
                            <
fieldset class="postcontent"
                                <
legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend
                                <
ul
                                {
vb:raw post.imageattachmentlinks
                                </
ul
                            </
fieldset
                        </
vb:if> 

                        <
vb:if condition="$show['otherattachment']"
                            <
fieldset class="postcontent"
                                <
legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend
                                <
ul
                                {
vb:raw post.otherattachments
                                </
ul
                            </
fieldset
                        </
vb:if> 

                        <
vb:if condition="$show['moderatedattachment']"
                            <
fieldset class="postcontent"
                                <
legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend
                                <
ul
                                {
vb:raw post.moderatedattachments
                                </
ul
                            </
fieldset
                        </
vb:if> 

                        </
div
                    <!-- / 
attachments --> 
                    </
vb:if> 
                </
div
            </
div
            <
vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"
            <
div class="after_content"
                <
vb:if condition="$show['postedited']"
                <!-- 
edit note --> 
                <
blockquote class="postcontent lastedited"
<!--                    <
img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> --> 
                    <
vb:if condition="$show['postedithistory']"
                        {
vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date},  
                            {
vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}} 
                    <
vb:else /> 
                        {
vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}} 
                    </
vb:if> 
                    <
vb:if condition="$post['edit_reason']"
                        <
span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason
                    </
vb:if> 
                </
blockquote
                <!-- / 
edit note --> 
                </
vb:if> 
<
vb:if condition="$show['member']"

                 {
vb:raw template_hook.postbit_signature_start
                <
vb:if condition="$post['signature']"
                        <
blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote
                    {
vb:raw template_hook.postbit_signature_end
                </
vb:if></vb:if> 
                                        {
vb:raw template_hook.postbit_signature_end
            </
div
            </
vb:if> 
            <
div class="cleardiv"></div
        </
div
    </
div
        <
div class="postfoot"
            <!-- <
div class="postfoot_container"> --> 
            <
div class="textcontrols"
                <
span class="postcontrols"
                    <
img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" /> 
                    <
vb:if condition="$post['editlink']"
                        <
class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/trans_40b.png" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a>  
                    <
span class="seperator">&nbsp;</span
                    </
vb:if> 
                    <
vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']"
                        <
a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_button}/trans_40b.png" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a>  
                    <
span class="seperator">&nbsp;</span
                    </
vb:if> 
                    <
vb:if condition="$post['replylink']"
                        <
a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_button}/trans_40b.png" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> {vb:rawphrase reply_with_quote}</a>  
                    <
span class="seperator">&nbsp;</span
                    </
vb:if> 
                    <
vb:if condition="$show['multiquote_post']"
                         
                         <
class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_button}/trans_40b.png" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a>  
                    </
vb:if> 
                </
span
                <
span class="postlinking"
                    <
vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote'"
                        <
vb:if condition="$promote_sectionid"
                               <
a href="{vb:raw $promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a
                                                       <
span class="seperator">&nbsp;</span
                        </
vb:if> 
                    </
vb:if> 

                    {
vb:raw template_hook.postbit_controls
                    {
vb:raw post.iplogged
                    <
vb:if condition="$show['reputationlink']"
                        <
span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><class="popupctrl reputation" title="Reputation" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="Reputation" /> -->&nbsp;</a></span
                    </
vb:if> 

                    <
vb:if condition="$show['infractionlink']"
                        <
class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp
                    </
vb:if> 
                    <
vb:if condition="$show['reportlink']"
                        <
class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp
                    </
vb:if> 

                    <
vb:if condition="$show['moderated']"
                        <
img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" /> 
                    </
vb:if> 
                    <
vb:if condition="$show['spam']"
                        <
img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" /> 
                    </
vb:if> 
                    <
vb:if condition="$show['deletedpost']"
                        <
vb:if condition="$show['managepost']"
                            <
class="deleted" href="postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase manage}" /> --> &nbsp;</a
                        <
vb:else /> 
                            <
img class="deleted_nolink" class="inlineimage src="{vb:stylevar imgdir_misc}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" /> 
                        </vb:if> 
                    </vb:if> 
                    <vb:if condition="
$show['redcard']"> 
                        <a class="
redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a> 
                        <vb:elseif condition="
$show['yellowcard']" /> 
                            <a class="
yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a> 
                    </vb:if> 
                    <vb:if condition="
$post['forwardlink']"> 
                        <a class="
forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b.png" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a> 
                    </vb:if> 
                </span> 
            <!-- </div> --> 
            </div> 
        </div> 
    <hr /> 
</li> 
{vb:raw template_hook.postbit_end}