Czy się da (i w jaki sposób) nadać wielu (zaznaczonym) tematom naraz ten sam prefiks.
Do terasz subfora nie miały prefiksów. Chce je nadać, a potem subfora scalić w jedno większe forum, w którym będą te prefiksy z subfor.
Edytowanie kilkuset tematów jest trochę za pracochłonne