bardzo proszę o wypełnienie ankiety, adres: Ankieta internetowa online, badania ankietowe - Ankieter.pl dziękuję wszystkim, ankieta jest mi niezbędne do ukończenia pracy dyplomowej