Aby uzyskać wspomniany w tytule efekt, wchodzimy do ACP, następnie vBSEO Control Panel

i odszukujemy: Define Custom Rewrite Rules (na dole)

i na samym początku dopisujemy:

Kod:
'^group\.php\?groupid=(.+)$&do=manage' => 'grupa/$1&do=zarzadzaj'
'^tags\.php\?tag=(.+)$' => 'tagi/$1/'
'^tags\.php$' => 'tagi/'
'^group\.php\?groupid=(.+)$' => 'grupa-spolecznosciowa/$1/'
'^group\.php$' => 'grupy-spolecznosciowe/'