Witam,

Mam problem z funkcją generującą BBCODE url z atrybutu title wstawianego linku. Są dwie następujące funkcje:


Pierwsza:
Kod php:
function convert_url_to_bbcode_callback_auto_title($messagetext)
{
    
$messagetext str_replace('\"''"'$messagetext);

    static 
$urlSearchArray$urlReplaceArray$emailSearchArray$emailReplaceArray;
    if (empty(
$urlSearchArray))
    {
        
$taglist '\[b|\[i|\[u|\[left|\[center|\[right|\[indent|\[quote|\[highlight|\[\*' .
            
'|\[/b|\[/i|\[/u|\[/left|\[/center|\[/right|\[/indent|\[/quote|\[/highlight';
        
$urlSearchArray = array(
            
"#(^|(?<=[^_a-z0-9-=\]\"'/@]|(?<=" $taglist ")\]))((https?|ftp|gopher|news|telnet)://|www\.)((\[(?!/)|[^\s[^$`\"'|{}<>])+)(?!\[/url|\[/img)(?=[,.!)]*(\)\s|\)$|[\s[]|$))#siU"
        
);

        
$urlReplaceArray = array(
            
"[url]\\2\\4[/url]"
        
);

        
$emailSearchArray = array(
            
"/([ \n\r\t])([_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[^\s]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4}))/si",
            
"/^([_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[^\s]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4}))/si"
        
);

        
$emailReplaceArray = array(
            
"\\1[email]\\2[/email]",
            
"[email]\\0[/email]"
        
);
    }

    
$text preg_replace_callback($urlSearchArray"auto_title"$messagetext);

    if (
strpos($text"@"))
    {
        
$text preg_replace($emailSearchArray$emailReplaceArray$text);
    }

    return 
$text;


Druga:
Kod php:
function auto_title ($text) {

$options = array( 'http' => array(
        
'user_agent'    => 'worldwidecreations.com Linker',
        
'max_redirects' => 10,
        
'timeout'       => 60,
    ) );
$context stream_context_create$options );

if (
$text[2] == 'www.' or $text[2] == 'WWW.') { $text[4] = $text[2] . $text[4]; $text[2] = 'http://'; }

$paged    = @fopen$text[2] . $text[4], "r" );
if (
$paged) {
    while (!
feof($paged) and ($x 1000)) { $page .= fread($paged8192); $x++; }
    
fclose($paged);
}

preg_match("/<title>[\n\r\s]*(.*)[\n\r\s]*<\/title>/"$page$title);

if (
$title[1] == '') { $title[1] = $text[2] . $text[4]; }
return 
"[url=\"" $text[2] . $text[4] . "\"]" preg_replace("/\&.+\;/"''$title[1]) . "[/url]";


No i na koniec wywołanie (wstawiony link to żadna reklama, tylko przykładowa strona z google, która ma w title polskie znaki):
Kod php:
$messagetext='http://histmag.org/forum/index.php?topic=9722.0';

    
$messagetext preg_replace(
        
'#(^|\[/(' $skiptaglist ')\])(.*(\[(' $skiptaglist ')|$))#siUe',
        
"convert_url_to_bbcode_callback_auto_title('\\3', '\\1')",
        
$messagetext
    
);
    
echo 
convert_url_to_bbcode_callback_auto_title($messagetext); 
No i na koniec dostaje takie krzaki:
Podejrzewam, że błąd jest w pierwszej funkcji w tym miejscu:
Kod php:
$urlSearchArray = array(
            
"#(^|(?<=[^_a-z0-9-=\]\"'/@]|(?<=" $taglist ")\]))((https?|ftp|gopher|news|telnet)://|www\.)((\[(?!/)|[^\s[^$`\"'|{}<>])+)(?!\[/url|\[/img)(?=[,.!)]*(\)\s|\)$|[\s[]|$))#siU"
        
); 
Ale sam sobie nie poradzę z tym problemem, mogę prosić o pomoc?