Mam problem, zainstalowałem sobie system "Karma", ale jak wiecie w skinie 'iSkin white" przy Postów: XXX itp jest taka tabelka. http://www.extremepixels.com/forum/index.php?styleid=71 zobaczcie jakiś post, no a system karma nie jest w tabelce, a to teraz nie ładnie wygląda. Kombinowałem trochę by dodać tabelkę, ale za każdym razem coś nie wychodziło. Raz dodałem, ale była druga tabelka z opcjami reputacji, a to okno to pop-up miało wyskoczyć przez naciśnięcie przycisku.
Oto kod templatki karma_postbit:
Kod:
<if condition="$vboptions[karma_formop] AND $show['popups']">
		<div id="karma_post{$post['postid']}">$vbphrase[karma_title]: $post[karmatotal]<script type="text/javascript"> vbmenu_register('karma_post{$post['postid']}'); </script></div>
		<div id="karma_post{$post['postid']}_menu" class="vbmenu_popup" style="display:none">	
			<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
			<tr>
				<td colspan="2" align="center" class="tcat">$vbphrase[userrating]</td>
			
			</tr>
			<if condition="$hasrated">
				<script type="text/javascript">
					function confirmdel(voteid)
					{
						var confirmation = confirm("$vbphrase[karma_confirm_removal]");
						if(confirmation)
						{
							window.location = "karma.php?do=remove&voteid="+voteid;
						}
					}
					
				</script>
				<tr>
					<td class="alt1 smallfont" align="center" colspan="2">$vbphrase[karma_you_have_voted] $myrating</td>
				</tr>
			</if>
			<if condition="$post[userid]!=$bbuserinfo[userid] OR $vboptions[karma_rateself]">
				<tr>
					<td colspan="2" align="center" class="thead">$vbphrase[userrating_options]</td>
				</tr>
				<tr>
					<td class="alt1" align="center" colspan="2">
						<table cellpadding="3" cellspacing="0" border="0" width="100%">
							<tr>
								<td valign="baseline" align="center">			
									<a href="$vboptions[bburl]/karma.php?do=processvote&u=$post[userid]&rating=-5" rel="nofollow">			
										<img src="images/karma_minus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_m5]"><img src="images/karma_minus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_m5]"><img src="images/karma_minus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_m5]"><img src="images/karma_minus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_m5]"><img src="images/karma_minus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_m5]">
									</a>
								</td>
								<td valign="baseline" align="center">
									<a href="$vboptions[bburl]/karma.php?do=processvote&u=$post[userid]&rating=-4" rel="nofollow">			
										<img src="images/karma_minus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_m4]"><img src="images/karma_minus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_m4]"><img src="images/karma_minus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_m4]"><img src="images/karma_minus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_m4]"> 
									</a>
								</td>
								<td valign="baseline" align="center">
									<a href="$vboptions[bburl]/karma.php?do=processvote&u=$post[userid]&rating=-3" rel="nofollow">	     
										<img src="images/karma_minus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_m3]"><img src="images/karma_minus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_m3]"><img src="images/karma_minus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_m3]">
									</a>
								</td>
								<td valign="baseline" align="center">	
									<a href="$vboptions[bburl]/karma.php?do=processvote&u=$post[userid]&rating=-2" rel="nofollow">		
										<img src="images/karma_minus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_m2]"><img src="images/karma_minus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_m2]">
									</a>
								</td>
								<td valign="baseline" align="center">
									<a href="$vboptions[bburl]/karma.php?do=processvote&u=$post[userid]&rating=-1" rel="nofollow">		
										<img src="images/karma_minus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_m1]">
									</a>
								</td>
								<td valign="baseline" align="center">
									<a href="$vboptions[bburl]/karma.php?do=processvote&u=$post[userid]&rating=0" rel="nofollow">	  
										<img src="http://www.e-steki.com/forum/images/smilies/noexpression.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_0]">
									</a>
								</td>
								<td valign="baseline" align="center">
									<a href="$vboptions[bburl]/karma.php?do=processvote&u=$post[userid]&rating=1" rel="nofollow">		
										<img src="images/karma_plus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_p1]">
									</a>
								</td>
								<td valign="baseline" align="center">
									<a href="$vboptions[bburl]/karma.php?do=processvote&u=$post[userid]&rating=2" rel="nofollow">		
										<img src="images/karma_plus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_p2]"><img src="images/karma_plus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_p2]">
									</a>
								</td>
								<td valign="baseline" align="center">
									<a href="$vboptions[bburl]/karma.php?do=processvote&u=$post[userid]&rating=3" rel="nofollow">		
										<img src="images/karma_plus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_p3]"><img src="images/karma_plus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_p3]"><img src="images/karma_plus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_p3]">
									</a>
								</td>
								<td valign="baseline" align="center">
									<a href="$vboptions[bburl]/karma.php?do=processvote&u=$post[userid]&rating=4" rel="nofollow">		
										<img src="images/karma_plus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_p4]"><img src="images/karma_plus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_p4]"><img src="images/karma_plus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_p4]"><img src="images/karma_plus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_p4]">
									</a>
								</td>
								<td valign="baseline" align="center">
									<a href="$vboptions[bburl]/karma.php?do=processvote&u=$post[userid]&rating=5" rel="nofollow">		
										<img src="images/karma_plus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_p5]"><img src="images/karma_plus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_p5]"><img src="images/karma_plus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_p5]"><img src="images/karma_plus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_p5]"><img src="images/karma_plus.gif" border="0" alt="$vbphrase[karma_p5]"><br />
									</a>
								</td>
							</tr>
							</table>
						</td>
					</tr>
				</if>
				<tr>
					<td class="alt2 smallfont" align="center" colspan="2">
					 <a href="karma.php?do=stats">
					 <phrase 1="$vbphrase[karma_title]">$vbphrase[x_statistics]</phrase>
					 </a>
					 <if condition="$canmoderate OR $post[userid]==$bbuserinfo[userid]">
						 | 
						<a href="karma.php?do=displayvotes&amp;u=$post[userid]">
							<phrase 1="$post[username]">{$vbphrase[karma_xs_history]}</phrase>
						</a>
					</if>
					<if condition="$hasrated">
						| <a href="javascript:confirmdel($myvoteid);">$vbphrase[karma_removevote]</a>
					</if>
				 </td>
				</tr>
			</table>
		</div>
	<else />
		<div><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]#karma">$vbphrase[karma_title]</a>: $post[karmatotal]</div>
	</if>
Przerobi mi ktoś, aby była taka tabelka jak reszta w iskinie?