• Rejestracja
vBHELP.pl - polskie wsparcie vBulletin
 1. #1
  Awatar Ctrl
  Ctrl jest nieaktywny Advanced Member
  Dołączył
  sty 2008
  Przegląda
  $location = $lang['Toruń'];
  Posty
  1 046

  Domyślnie Zmiana miejsca tabeli usera w poście na lewo

  Chce aby panel usera (patrz screen) powędrował na lewą strone( jak w klasycznych skinach) ale nie wiem jakiego kodu użyć i gdzie dokładnie:|


  Cały kod:

  Kod:
  <!-- post #$post[postid] -->
  <if condition="$show['spacer']">
    $spacer_open
    <div id="edit$post[postid]" style="padding:0px 0px $stylevar[cellpadding]px 0px">
    <if condition="!$post['islastshown']"><!-- this is not the last post shown on the page --></if>  
  </if>
  
  <table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
  	<if condition="$show['announcement']">
  		<td class="thead" colspan="2">
  			<if condition="$show['postcount']">[<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new"><strong>$post[postcount]</strong></a>]</if>
  			<span class="blue">Posted by <a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a></span>
  			<phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
  		</td>
  	<else />
  		<td class="thead" $post[scrolltothis]>		
  			<!-- status icon and date -->
  			<a name="post$post[postid]"></a>
        <if condition="$show['postcount']">[<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a>]</if>
  			<span class="blue">Posted by <a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a></span>
  			$post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
  			$post[firstnewinsert]
  			<!-- / status icon and date -->
  		</td>
  		<td class="thead" style="padding: 0; text-align: center;">
  			<img src="[imgdir_postbit]/name_left.gif" style="float: left; position: relative; left: -1px;" alt="" border="0" />
  			<img src="[imgdir_postbit]/name_right.gif" style="float: right;" alt="" border="0" />
  			<div id="postmenu_$post[postid]">
  				<if condition="$show['profile']">
  					<div class="bluename">
  						<a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a>
  						<script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
  					</div>
  				<else />
  					$post[musername]
  				</if>
  			</div>
  		</td>
  	</if>
  </tr>
  <tr valign="top">
  	<if condition="$show['moderated']">
  	<td class="alt2" id="td_post_$post[postid]">
  	<else />
  	<td class="alt1" id="td_post_$post[postid]">
  	</if>
  	
  		<!-- controls -->	
  		<span class="grey smallfont" style="float: right; margin: 0 0 10px 10px;">
  			<if condition="$show['reportlink']">
  				<a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">Report</a> |
  			</if>
  			<if condition="$post['editlink']">
  				<a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]">Edit</a> |
  			</if>
  			<if condition="$post['forwardlink']">
  				<a href="$post[forwardlink]">Forward |</a>
  			</if>
  			<if condition="$post['replylink']">
  				<a href="$post[replylink]" rel="nofollow">Quote</a>
  			</if>
  			<if condition="$SHOWQUICKREPLY AND !$show['threadedmode']">
  				| <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false">Quick Reply</a>
  			</if>
  			<if condition="$show['moderated']">
  				<img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
  			</if>
  			<if condition="$show['inlinemod']">
          <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" onclick="inlineMod.toggle(this)" />
        </if>
  		</span>
  		<!-- / controls -->
  		
  		<!-- message -->
  		<div id="post_message_$post[postid]">$post[message]</div>
  		<!-- / message -->
  	
  		<if condition="$show['attachments']">
  		<!-- attachments -->
  			<div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">
  			
  			<if condition="$show['thumbnailattachment']">
  				<fieldset class="fieldset">
  					<legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
  					<div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
  					$post[thumbnailattachments]
  					</div>
  				</fieldset>
  			</if>
  		
  			<if condition="$show['imageattachment']">
  				<fieldset class="fieldset">
  					<legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
  					<div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
  					$post[imageattachments]
  					</div>
  				</fieldset>
  			</if>
  			
  			<if condition="$show['imageattachmentlink']">
  				<fieldset class="fieldset">
  					<legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
  					<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
  					$post[imageattachmentlinks]
  					</table>
  					</fieldset>
  			</if>
  			
  			<if condition="$show['otherattachment']">
  				<fieldset class="fieldset">
  					<legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
  					<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
  					$post[otherattachments]
  					</table>
  				</fieldset>
  			</if>
  			
  			<if condition="$show['moderatedattachment']">
  				<fieldset class="fieldset">
  					<legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
  					<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
  					$post[moderatedattachments]
  					</table>
  				</fieldset>		
  			</if>
  			
  			</div>
  		<!-- / attachments -->
  		</if>
  		
  		<if condition="$post['signature']">
  		<!-- sig -->
  			<br />
  			<div style="text-align: right;">
  				__________________<br />
  				$post[signature]
  			</div>
  		<!-- / sig -->
  		</if>
  		
  		<if condition="$show['postedited']">
  		<!-- edit note -->
  			<div class="smallfont">			<hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
  				<em>
  				<phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>.
  				<if condition="$post['edit_reason']">$vbphrase[reason]: $post[edit_reason]</if>
  				</em>
  			</div>
  		<!-- / edit note -->
  		</if>
  	
  	</td>
  	<td class="alt1" width="175" rowspan="2">
  		<div style="text-align: center;">			
  			<if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont">$post[usertitle]</div></if>
  			<if condition="$post['rank']"><div class="smallfont">$post[rank]</div></if>
  
      <if condition="$show['redcard']">
        <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
      <else />
        <if condition="$show['yellowcard']">
          <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
      </if>
    </if>
  
  			
  			<if condition="$show['avatar']">
  				<div class="smallfont">
  					&nbsp;<br /><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$avatarurl" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>
  				</div>
  			</if>		
  		</div>
  		
  			<div class="smallfont">
  				&nbsp;<br />
  				<if condition="$post['joindate']"><div class="userinfo"><b>$vbphrase[join_date]:</b> $post[joindate]</div></if>
  				<if condition="$post['field2']"><div class="userinfo"><b>$vbphrase[location_perm]:</b> $post[field2]</div></if>
  				<if condition="$post['age']"><div class="userinfo"><b>$vbphrase[age]:</b> $post[age]</div></if>
  				<div class="userinfo">
  					<b>$vbphrase[posts]:</b> $post[posts]
  				</div>
  <if condition="$show['infraction']"><div class="userinfo">$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>
  <br />
  <div align="center">$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div>
  <br />
  <div align="center">
  $post[onlinestatus]
      <if condition="$show['reputationlink']">
        <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
        <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
      </if>        
      <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
  $post[iplogged]
  
  </div>
  <br />
  <div align="right">
      <if condition="$show['multiquote_post']">
        <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
      </if>
  </div>
  	</td>
  </tr>
  <tr>
  	<td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="background: #E7E7E7; height: 20px; line-height: 20px; padding: 0 6px;">
  		<div class="blue smallfont">
  		
  	<if condition="$show['profile']">
  		<a href="member.php?$session[sessionurl]userid=$post[userid]">Profile</a> |
  	</if>
  	<if condition="$show['pmlink']">
  		<a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;userid=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">Send PM</phrase></a> |
  	</if>
  	<if condition="$show['emaillink']">
  		<a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">E-mail</phrase></a> |
  	</if>
  	<if condition="$show['homepage']">
  		<a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">Website</phrase></a> |
  	</if>
  	<if condition="$show['search']">
  		<a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;userid=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">Search</phrase></a> |
  	</if>
  	<if condition="$post['userid']">
  		<a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">Buddy</phrase></a>
  	</if>
  	
  		</div>
  	</td>
  </tr>
  </table>
  
  <div class="tfooter" style="margin: 0 0 $stylevar[cellpadding]px 0;">
  	<img src="$stylevar[imgdir_button]/tfooter_right.gif" style="float: right;" alt="" border="0" />
  	<img src="$stylevar[imgdir_button]/tfooter_left.gif" style="float: left;" alt="" border="0" />&nbsp;
  </div>
  
  <!-- post $post[postid] popup menu -->
  <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
  	<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
  	<tr>
  		<td class="thead">$post[username]</td>
  	</tr>
  	<if condition="$show['profile']">
  		<tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
  	</if>
  	<if condition="$show['pmlink']">
  		<tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
  	</if>
  	<if condition="$show['emaillink']">
  		<tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
  	</if>
  	<if condition="$show['homepage']">
  		<tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
  	</if>
  	<if condition="$show['search']">
  		<tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
  	</if>
  	<if condition="$post['userid'] AND $show['member']">
  	<tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_buddy_list]</phrase></a></td></tr>
  	</if>
  	</table>
  </div>
  <!-- / post $post[postid] popup menu -->
  
  <if condition="$show['spacer']">
    </div>
    $spacer_close
  </if>
  <!-- / post #$post[postid] -->
  GG:10038207
  Instalacje, Aktualizacje, Tworzenie Skinów, Przenoszenie, Support,
  Gadu-Gadu jest moim prywatnym komunikatorem.
  Wszelką pomoc realizuję jedynie poprzez forum.(No chyba,że dasz mi zarobić,wtedy pisz.) 2. #2
  Młody jest nieaktywny Użytkownik vBHELP.pl
  Dołączył
  lut 2008
  Posty
  608
  Przydatne posty
  2

  Domyślnie

  Spróbuj zamienić w kodzie wszystkie right na left. Może pomoże


 3. #3
  Awatar Ctrl
  Ctrl jest nieaktywny Advanced Member
  Dołączył
  sty 2008
  Przegląda
  $location = $lang['Toruń'];
  Posty
  1 046

  Domyślnie

  próbowałem już wczęsniej ale niestety przenosza się tylko linki "profile,sand Pm" itp..a tabela ani rusz...
  GG:10038207
  Instalacje, Aktualizacje, Tworzenie Skinów, Przenoszenie, Support,
  Gadu-Gadu jest moim prywatnym komunikatorem.
  Wszelką pomoc realizuję jedynie poprzez forum.(No chyba,że dasz mi zarobić,wtedy pisz.)


Podobne wątki

 1. Usunięcie tabeli z bazy danych 200mb ;/
  By Miroslaw in forum Pytania i problemy
  Odpowiedzi: 4
  Ostatni post / autor: 02.04.2010, 22:09
 2. Zmiana tło komórki tabeli w CMS
  By Mind in forum Pytania i problemy
  Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 25.01.2010, 14:30
 3. Przesunięcie Nicka w Poście
  By Gizmos in forum Pytania i problemy
  Odpowiedzi: 6
  Ostatni post / autor: 06.01.2010, 23:55
 4. Zmiana id w tabeli post
  By Lager in forum Konwersje
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 13.10.2009, 18:03
 5. zmiana miejsca [bbtitle]
  By bartol in forum Pytania i problemy
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post / autor: 16.10.2008, 21:43
Chmurka.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67