Przecież domyślnie wyświetlają się w każdym temacie (patrz np. poniżej tego).